ไทยจับมือสเปนร่วมพัฒนาคุณภาพอาหาร

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดโครงการนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยอาหารสเปน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัย Research and Technology, Food and Agriculture (IRTA) ของรัฐบาลแคว้นคาตาโลเนียและศูนย์วิจัยภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ AINIA Technology Center (AINIA) และ Extremadura Agricultural and Food Technology Centre (CTAEX) ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร และตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหารเยือนไทย ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 60
         โดยคณะได้เข้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 และงานสัมมนา “Food Innovation in Spain รวมทั้งร่วมศึกษาดูงานโครงการนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis เพื่อให้คณะได้พิจารณาลู่ทางและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่สถาบันวิจัย/บริษัทต่างชาติที่ต้องการมาลงทุนในโครงการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดึงดูดภาคเอกชนให้มาใช้บริการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และหารือลู่ทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยของสเปนกับโครงการ ซึ่งสถาบันวิจัยทั้ง 3 แห่งของสเปนสนใจจะร่วมมือกับไทยในการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนักวิจัยระหว่างกัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสเปนสนใจโครงการ Food Innopolis และแจ้งว่าจะนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอให้หน่วยงานวิจัยและบริษัทเอกชนของสเปนต่อไป และพร้อมจะสนับสนุนบริษัทสเปนที่สนใจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศไทยให้ไปลงทุนในโครงการ นอกจากนี้ ยังได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือด้าน R&D กับนักวิจัยของโครงการ ในสาขาที่ฝ่ายไทยยังไม่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหารเพื่อการส่งออกไปตลาดยุโรป
         การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารของสเปนให้ฝ่ายไทยได้รับทราบ รวมทั้งให้ฝ่ายสเปนได้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของการเข้าสู่ตลาดการค้าและการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิจัยของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะปูทางไปสู่การกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป
        ที่มาของข่าวและภาพ http://globthailand.com/spain_0008/

31 กรกฏาคม 2560