นักศึกษา ผู้ปกครองและชาวสเปนทั่วไปตั้งใจชมการสาธิตการทำอาหารไทยที่สถาบัน Le Cordon Bleu กรุงมาดริด

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดกล่าวเปิดงานกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย ณ Le Cordon Bleu

ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถาบันอาหาร Le Cordon Bleu กรุงมาดริด จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยที่ Le Cordon Bleu อาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันสาธิตผัดไทย ส้มตำไก่ย่าง ต้มจิ๋ว ข้าวตังหน้าตั้ง ขนมเรไร มีนักศึกษาของสถาบันฯ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปกว่า 60 คน เข้าร่วม ซึ่งต่างตั้งใจชมการสาธิตและได้ลองชิมอาหารไทยหลังการสาธิตด้วย

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสาธิตการทำอาหารไทย
อาจารย์กำลังสาธิตการทำอาหารไทย

 

 

 

 

 

บรรยากาศโดยรวม

 

บรรยากาศโดยรวม

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาและผู้ปกครองชิมอาหารไทยที่ปรุงโดยอาจารย์ทั้งสอง
นักศึกษาและผู้ปกครองชิมอาหารไทยที่ปรุงโดยอาจารย์ทั้งสอง
นักศึกษาและผู้ปกครองชิมอาหารไทยที่ปรุงโดยอาจารย์ทั้งสอง

24 กรกฎาคม 2560