ศักยภาพของสเปนผ่านเลนส์รายการโลก 360 องศา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดและคณะ กับทีมงานรายการโลก 360 องศา ณ สถาบัน Basque Culinary Center

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้นำทีมงานรายการ “โลก 360 องศา” ไปถ่ายทำสารคดีซีรีส์สเปน ระหว่างวันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสเปน อาทิ การท่องเที่ยว อาหาร พลังงานทดแทน Industry 4.0 และ Smart City ให้เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทย รวมทั้งส่งเสริมการทำธุรกิจ การลงทุนระหว่างสองประเทศ โดยได้ถ่ายทำที่เมืองซาน เซบาสเตียน กรุงมาดริด และนครบาร์เซโลนา ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

1. ธุรกิจอาหาร

เมืองซาน เซบาสเตียน แคว้นบาสก์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสเปน เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านอาหาร มีร้านอาหาร Michelin Star มากที่สุดในโลก และเป็นที่จัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ร่วมกับสถาบัน Basque Culinary Center (BCC) จัดครั้งแรกเมื่อปี 2558 ที่ BCC เมืองซาน เซบาสเตียน โดยในงานจะมีผู้เชี่ยวชาญในวงการท่องเที่ยวและอาหารมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สถานที่การจัดงานจะเปลี่ยนสลับกันไประหว่างเมืองซาน เซบาสเตียนกับประเทศอื่น ๆ ที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (gastronomy tourism) ในโอกาสนี้ ทีมงานรายการโลก 360 องศา ได้เข้าไปถ่ายทำสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

การประชุม UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 3

- การประชุม UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 3 ที่ BCC เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 20 คน นำโดยนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่ง  ประเทศไทย (ททท) เนื่องจากเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณค่าโภชนาการ คุณค่าสรรพคุณของเครื่องปรุง รวมทั้งคุณค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ผสมผสานหลากหลายรสชาติอยู่ในอาหารจานเดียว ไทยจึงมีความพร้อมและเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ปี 2561 และได้จัดงาน Amazing Thai Taste Reception ณ ร้านอาหาร Mirador de Ulía (ร้าน Michelin Star 1 ดาว) เพื่อเปิดตัวการเป็นเจ้าภาพของไทย

ผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม นำโดยนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)
นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด กล่าวเปิดงาน Amazing Thai Taste Reception ณ ร้านอาหาร Mirador de Ulía
เชฟชุมพล แจ้งไพร แชมป์เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย กำลังอธิบายรายการอาหารในงานเลี้ยงรับรอง

- สถาบัน BCC เน้นการสอนนักศึกษาให้มีความสามารถรอบด้าน ทั้งการประกอบอาหาร ความคิดสร้างสรรค์ การทำวิจัย และกลยุทธ์การตลาด เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ทีมงานได้มีโอกาสถ่ายทำ workshop ต่าง ๆ รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนแผนก R&D และผู้บริหารของสถาบันที่ทำให้ทราบว่าเพราะเหตุใดสถาบัน BCC จึงเป็นสถาบันชั้นนำของโลก

- ตลาด Mercado de La Bretxa เพื่อสำรวจวัตถุดิบ และวิถีการกินของชาวเมืองซาน เซบาสเตียน

ร้านขายปลาในตลาด Mercado de La Bretxa
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ นางรัตติกุล จันทร์สุริยา นางสาวปวีณา สิงห์บูรณา ถ่ายภาพหน้าตลาด Mercado de La Bretxa

- ร้านอาหาร Bar Zeruko เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ด้านอาหารอันเป็นที่เลื่องชื่อโดยเฉพาะอาหารที่มีชื่อว่า Pintxos (ปินโชส)

Pintxos ที่ร้าน Bar Zeruko
2. อุตสาหกรรม 4.0 
Mr. Fernando Valdés เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการแข่งขัน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบาย Industria Conectada 4.0

รัฐบาลสเปนเปิดตัวนโยบาย Industria Conectada 4.0 (Connected Industry 4.0) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมสเปน โดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของสเปนที่มีความรู้และมีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการทำ digital transformation ตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ บริษัท Indra บริษัท Telefónica และธนาคาร Banco Santander นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน จากภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี การวิจัย และการศึกษา ทีมงานรายการโลก 360 องศาได้ไปถ่ายทำสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

- สัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนโยบาย Industria Conectada 4.0 ของกระทรวงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการแข่งขัน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากรัฐบาลสเปนเกี่ยวกับการทำ digital transformation ในกลุ่มบริษัท SMEs รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Industria Conectada ให้ประสบความสำเร็จ

- บริษัท Indra บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของโลก และเป็นหนึ่งในสามบริษัทยักษ์ใหญ่ของสเปนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบาย Industria Conectada 4.0 ของรัฐบาล รายการได้ถ่ายทำบริเวณจัดนิทรรศการของบริษัทที่นำเสนอสินค้าบริการต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ การบริการสาธารณสุข และการควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ Industry 4.0 บทบาทของบริษัทที่มีต่อนโยบาย Industria Conectada 4.0 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญของบริษัทในประเทศไทย

บรรยากาศการถ่ายทำที่ บ. Indra

- บริษัท Siemens Gamesa Renewable Energy ผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานลมของสเปน ทีมงานได้ไปชมศูนย์ควบคุม (Control Center) การทำงานของกังหันลม ถ่ายทำบรรยากาศของศูนย์ทดลองพลังงานลมของบริษัท ฯ ณ จังหวัด Pamplona แคว้น Navarra ซึ่งบริษัท ฯ มีกังหันลมที่สูงที่สุดในสเปนติดตั้งอยู่ รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนของบริษัท ฯ เพื่อทราบจุดเด่นของบริษัท และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมของประเทศไทยในฐานะที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินติดตั้งกังหันลมในไทยแล้ว

บรรยากาศการถ่ายทำที่ บ. Siemens Gamesa Renewable Energy
3. Smart City
การสร้างสรรค์ผลงานจากวัตถุดิบท้องถิ่นในบาร์เซโลนา โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ Fab Lab Bcn

นครบาร์เซโลนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อันดับที่ 2 ของยุโรป เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบาร์โลนาให้มีความอัจฉริยะ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเทคโนโลยี IT/ Internet of Things มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการภาครัฐและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ทีมงานรายการได้ไปถ่ายทำสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่

- Fab Lab Barcelona เป็นศูนย์ประดิษฐกรรมที่เน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีมงานได้สัมภาษณ์ตัวแทนของศูนย์เกี่ยวกับ Smart Citizen, Smart City และการพัฒนา device ทำให้ทราบว่าประเด็นสำคัญของการทำ Smart City คือการมุ่งมั่น วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ราคาไม่แพงและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เมื่อประชาชนทั่วไปเข้าถึงอุปกรณ์นี้ได้มาก โครงการ Smart City ก็มีโอกาสประสบผลสำเร็จมากขึ้น

- การถ่ายทำโครงการ Smart City ของเทศบาลนครบาร์เซโลนา ได้แก่

1) Barcelona Cicle de l´agua เป็นศูนย์ควบคุมบริหารการจัดการน้ำของนครบาร์เซโลนาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย วิธีการนี้ทำให้ลดการใช้น้ำในการรดน้ำต้นไม้ตามสวนต่าง ๆ ได้ถึงร้อยละ 25 เนื่องจากระบบสามารถแจ้งปริมาณน้ำที่ควรใช้ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศและความต้องการน้ำของพืชเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ทีมงานยังได้มีโอกาสชมสาธิตการใช้ Tablet ควบคุมการรดน้ำต้นไม้ที่ Ciutadella Park อีกด้วย

การถ่ายทำที่ Barcelona Cicle de l´agua

2) Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana เป็น 1 ใน 3 ศูนย์ประดิษฐกรรมในนครบาร์เซโลนาที่ดำเนินการโดยภาครัฐ ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในย่านที่ยากจนที่สุดของนครบาร์เซโลนา วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานคือเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม โดยสามารถใช้เครื่องมือที่ศูนย์ ฯ จัดเตรียมไว้ได้ อาทิ 3D Printers และ Laser Cutter  นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวยังเป็นสถานที่เรียนรู้อบรมด้านเทคโนโลยีสำหรับเด็กเล็ก เด็กพิเศษ รวมทั้งวัยรุ่นที่ไม่ต้องการศึกษาต่อให้หันกลับมาสนใจการเรียนที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ต่อไป

ทีมงานก็บภาพการใช้ 3D printer ที่ Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana

3) Vincles Project เป็นโครงการนำร่องของเทศบาลนครบาร์เซโลนา โดยออกแบบ application เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเครือข่ายของผู้สูงอายุ เมื่อปี ค.ศ. 2014 โครงการนี้ได้รับรางวัลที่ 1 จาก Bloomberg Philanthropies Foundation ในช่วงแรกของโครงการ เทศบาลนครบาร์เซโลนาได้แจกจ่าย tablet จำนวน 60 เครื่องเพื่อทดลองในกลุ่มผู้สูงอายุ และคาดว่าในปี ค.ศ. 2019 จะมีผู้ใช้งาน application ดังกล่าวจำนวน 10,000 คน

4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในปี 2559 สเปนมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกว่า 75 ล้านคน มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ทีมงานได้ไปเก็บภาพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆใน 3 เมืองที่ไปเยือน อาทิ Plaza Mayor, Royal Palace, Puerta de Sol และ Cibeles Square รวมทั้งสนาม Santiago Bernabéu ของสโมสรฟุตบอล Real Madrid

บรรยากาศการถ่ายทำที่สโมสร Real Madrid

- พิพิธภัณฑ์ ABC เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของสเปน

พิพิธภัณฑ์ ABC

- ย่านเมืองเก่าและสถานที่สำคัญของเมืองซาน เซบาสเตียน อาทิ ชายหาด Playa La Concha และ Peine de Viento

ชายหาด Playa La Concha

- โบสถ์ Sagrada Familia, Montjuïc, โบสถ์ Montserrat ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครบาร์เซโลนา

เก็บภาพบรรยากาศที่ Montjuïc นครบาร์เซโลนา

รวมทั้งเก็บภาพโรงแรมของสเปนที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักจำนวนมาก

- NH Hotel Group เก็บภาพบรรยากาศโรงแรม NH Collection Eurobuilding กรุงมาดริด รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงแรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสเปน

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงแรม NH Collection Eurobuilding

5. ความเป็นไทยในสเปน รายการโลก 360 องศาได้ถ่ายทำ ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

ประธานสมาคมเพื่อนไทยสามัคคีมอบช่อดอกไม้ให้เอกอัครราชทูต กรุงมาดริด ในงาน Thai Festival

- งาน Thai Festival: Una Experiencia Maravilla de Tailandia ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณประตูชัยนครบาร์เซโลนา (Arc de Triumf) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมกับสมาคมเพื่อนไทยสามัคคี เทศบาลนครบาร์เซโลนา และสถาบัน Casa Asia  ภายในงานมีกลุ่มแม่บ้านและร้านอาหารไทยมาร่วมขายอาหารกว่า 30 ร้าน มีการแสดงนาฏศิลป์ไทย ศิลปะการต่อสู้ การสาธิตอาหารไทย การแกะสลักผลไม้และการวาดร่ม ในงานนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงบรัสเซลล์ ที่นำเข้าผลไม้สดจากไทยมาจำหน่ายภายในงาน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโรม ที่มาช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาด เพราะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 10,000 คน

- สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งนำเสนอบรรยากาศการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต

บรรยากาศการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

- ร้านอาหาร Thaidy กรุงมาดริด ถ่ายทำบรรยากาศและสัมภาษณ์เจ้าของร้านคนไทยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในสเปน

สัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหาร Thaidy

รายการโลก 360 องศา ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.20 น. ทาง ททบ. 5 ผู้สนใจสามารถรับชมซีรีส์สเปนทั้งหมด 5 ตอน ได้ตามตารางการออกอากาศ ดังนี้

ตอนที่ 1 เที่ยวมาดริด อัพเดตชีวิตชาวสเปน ออกอากาศวันที่ 10 มิถุนายน 2560 

https://www.youtube.com/watch?v=n_9eQ_r2ImA&t=925s

ตอนที่ 2 ซาน เซบาสเตียน สวรรค์ของคนรักอาหาร ออกอากาศวันที่ 17 มิถุนายน 2560 

https://www.youtube.com/watch?v=LvEfV5gANs0&spfreload=5

ตอนที่ 3 สเปน..เตรียมเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำ ก่อนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ออกอากาศวันที่ 24 มิถุนายน 2560 

https://www.youtube.com/watch?v=q-ynmx6esgs&feature=youtu.be

ตอนที่ 4 Barcelona Smart City ตัวอย่างดีๆของสเปน ออกอากาศวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 

https://www.youtube.com/watch?v=SrTaBOChaqI

ตอนที่ 5 ความเป็นไทย ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายในสเปน ออกอากาศวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 

https://www.youtube.com/watch?v=foMkvoXuBA8

25 พฤษภาคม 2560 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด 8 สิงหาคม 2560

บรรยากาศงาน Thai Festival: Una Experiencia Maravillosa de Tailandia วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณประตูชัยนครบาร์เซโลนา (Arc de Triumf)