กิจกรรมที่น่าสนใจ

ให้เราช่วยเหลือท่าน info@thaibizmadrid.com

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เชิญร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2017

งาน Thailand Halal Assembly 2017 (THA) Halal Wisdom: Convergence of Science, Technology, and Islamic Arts จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ    ไบเทคบางนา โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม 

งานแสดงสินค้าที่สำคัญในพื้นที่

ขอเชิญร่วมงาน Transfiere 2018 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

งาน Transfiere หรือเวทียุโรปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นงานพบปะของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในสเปน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จัดเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 จะจัดเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า Palacios de Ferias y Congresos de Málaga จังหวัดมาลากา แคว้นอันดาลูเซีย อ่านเพิ่มเติม 

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในสเปน

~ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

CONNECT WITH US