กิจกรรมที่น่าสนใจ

ให้เราช่วยเหลือท่าน info@thaibizmadrid.com

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Exploring Halal Tourism: 18 ธันวาคม 2561

กำหนดการสัมมนา Exploring Halal Tourism จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) และสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา สเปน วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.45 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ ฯ อ่านเพิ่มเติม 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018” ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 1) Digital Thailand Big Bang 2018 Roadshow ใน 4 จังหวัด (ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และระยอง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 และ 2) Digital Thailand Big Bang 2018 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ่านเพิ่มเติม 

เชิญร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2017

งาน Thailand Halal Assembly 2017 (THA) Halal Wisdom: Convergence of Science, Technology, and Islamic Arts จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ    ไบเทคบางนา โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม 

งานแสดงสินค้าที่สำคัญในพื้นที่

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในสเปน

~ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

CONNECT WITH US