เกาะติดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าที่ยาวที่สุดในโลก “เมืองอี้อู – กรุงมาดริด”

เส้นทางเดินรถไฟเมืองอี้อู – กรุงมาดริด

จีนต้อนรับปีใหม่วันที่ 1 มกราคม 2560 ด้วยการเปิดตัวรถไฟขบวนขนส่งสินค้าขบวนแรก เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง – กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แสดงถึงศักยภาพของจีนในฐานะยักษ์ใหญ่ของเอเชียได้เป็นอย่างดี แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าสองปีก่อนหน้าจีนได้เปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าที่ยาวที่สุดในโลก “เมืองอี้อู – กรุงมาดริด”

1. รายละเอียดเส้นทางเดินรถ รถไฟขนส่งสินค้าขบวนแรกเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และถึงกรุงมาดริดวันที่ 9 ธันวาคม 2557 วิ่งผ่าน 8 ประเทศ โดยเริ่มต้นจากเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง แหล่งผลิตสินค้าและค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านคาซัคสถาน-รัสเซีย-เบราลุส-โปแลนด์-เยอรมนี-ฝรั่งเศส และสิ้นสุดที่จุดหมายปลายทาง ณ สถานีมาดริด-อะโบรญิกัล (Madrid-Abroñigal) กรุงมาดริด ประเทศสเปน รวมระยะทาง 13,052 กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณ 21 วัน สถิติจำนวนขบวนรถไฟนับตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 รวมทั้งหมด 87 ขบวน โดยเป็นขบวนเส้นทางสายเมืองอี้อู-กรุงมาดริด 76 ขบวน และเส้นทางสายกรุงมาดริด-เมืองอี้อู 11 ขบวน

2. ประเภทของสินค้าส่งออก สินค้าส่งออกจากจีนมายังสเปนมีหลากหลาย ได้แก่ เครื่องเขียน สินค้าสำหรับเทศกาลคริสต์มาส งานแกะสลัก ผลิตภัณฑ์ทัพเพอร์แวร์ และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ส่วนสินค้าที่สเปนส่งออกไปยังจีน ได้แก่ ไวน์ น้ำมันมะกอก และโซดา

3. ประโยชน์ของเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าสำหรับผู้ประกอบการสเปน การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปยังจีนรวดเร็วกว่าทางเรือ (35-40 วัน) นอกจากนี้ผู้ประกอบการสเปนยังได้โฆษณาฟรีผ่านสถานีโทรทัศน์จีนเมื่อสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง

4. ข้อด้อยของเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าสำหรับผู้ประกอบการสเปน ผู้ประกอบการสเปนไม่นิยมใช้บริการขบวนรถไฟเส้นทางสายกรุงมาดริด-เมืองอี้อู เนื่องจาก

4.1 ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งทางเรือ การขนส่งทางรถไฟมีราคาประมาณ 2,000 ยูโรต่อตู้ ในขณะที่การขนส่งทางเรือราคาประมาณ 1,300 ยูโรต่อตู้
4.2 ตู้คอนเทนเนอร์รถไฟไม่สามารถปรับหรือควบคุมอุณหภูมิได้ ซึ่งส่งผลเสียต่อการขนส่งสินค้าจำพวกอาหาร
4.3 อุปสรรคด้านขนาดความกว้างของรางรถไฟที่ไม่เท่ากัน ทำให้ต้องเปลี่ยนรถไฟถึง 3 ครั้งที่ชายแดนสเปน-ฝรั่งเศส (เทือกเขาพีเรนีส) ชายแดนเยอรมนี-โปแลนด์ และชายแดนรัสเซีย-จีน

5. การส่งเสริมการใช้ขบวนรถไฟขนส่งสินค้า เนื่องจากสถิติการเดินรถขบวนขนส่งสินค้าจากกรุงมาดริดไปยังประเทศจีนมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนขบวนรถไฟขาเข้าจากจีน ที่ผ่านมา ภาครัฐของสเปนและจีนจึงได้พยายามผลักดัน ดังนี้

5.1 จัดงานสัมมนาเรื่อง “การขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีน” (La logística de la exportación a China) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนสเปน หรือ ICEX เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักธุรกิจสเปนใช้เส้นทางสายไหมในการส่งออก
5.2 การจัดตั้ง “มูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองอี้อูและประเทศสเปน” (FIYE - Fundación para el Intercambio entre Yiwu y España) ณ กรุงมาดริด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือผ่านเส้นทางรถไฟสายเมืองอี้อู-กรุงมาดริด โดยมูลนิธิดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาลเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง

6. แผนการพ่วงตู้รถโดยสารกับขบวนขนส่งสินค้า ในอนาคตจีนมีแผนที่จะพ่วงตู้โดยสารกับตู้บรรทุกสินค้าในเส้นทางเมืองอี้อู-กรุงมาดริดด้วย แต่จำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ การขออนุญาตเรื่องการขนส่งผู้โดยสารผ่าน 8 ประเทศ การปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องการให้บริการรถไฟขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในขบวนเดียวกัน รวมทั้งปัญหาเรื่องจำนวนเที่ยวขบวนรถไฟและความถี่ของการเดินรถเส้นทางกรุงมาดริด-เมืองอี้อู ซึ่งมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางสายเมืองอี้อู-กรุงมาดริด

ที่มาของภาพ http://www.elperiodico.com/es/graficos/sociedad/tren-mas-largo-china-espana-7438/