สถาบันวิจัยด้านอาหาร CTAEX แห่งสเปน ส่งเสริมไทยเป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร

นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และนายเกษม สายลือนาม เลขานุการเอก ได้พบหารือกับผู้บริหารของ สถาบันวิจัยด้านอาหาร CTAEX ณ เมือง Badajoz

สถาบันวิจัยด้านอาหาร CTAEX แห่งสเปน ส่งเสริมไทยเป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้พบหารือกับผู้บริหารของ สถาบันวิจัยด้านอาหารเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร Extremadura Agricultural and Food Technology Centre (CTAEX) เพื่อสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งพบนายกเทศมนตรีและประธานหอการค้าของบาดาโคซ (Badajoz) ราชอาณาจักรสเปน โอกาสนี้ได้ชี้แจงพร้อมมอบเอกสารนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการจัดตั้ง “เมืองนวัตกรรมอาหาร” (Food Innopolis) ของไทย แก่ทาง CTAEX และเชิญชวนตัวแทนของ CTAEX เข้าร่วมโครงการนำคณะวิจัยด้านอาหารของสเปนเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2560 ในงาน Thaifex 2017 ซึ่ง CTAEX แสดงความยินดีแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยของไทย รวมทั้งแสดงความสนใจเยือนไทยในงานดังกล่าวด้วย

ภารกิจสำคัญของสถาบัน CTAEX นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2544 (ค.ศ. 2001) คือทำการวิจัย 4 สาขาหลัก ได้แก่
1. Agriculture มีเรือนกระจกและฟาร์มทดลองเพื่อใช้ศึกษาวิจัยพืชเกษตร โดยเฉพาะมะเขือเทศ มะกอก และสมุนไพร (แคว้นเอกซ์เตรมาดูรา – Extremadura เป็นแคว้นที่ผลิตมะเขือเทศที่มีรสชาติที่ดีที่สุดในสเปน และมีโรงงานผลิตซอสมะเขือเทศที่ใหญ่ที่สุดในสเปน)
2. Food Technology เน้นการวิจัยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร (Shelf life) การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส (Sensory evaluation) และการวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเฉพาะมะเขือเทศ ผลมะกอก น้ำมันมะกอก ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นม
3. Engineering เน้นการออกแบบเครื่องมือการผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิตและแปรรูป การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย
4. Analytical เน้นการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร การตรวจสอบสารตกค้างและสารปนเปื้อนในอาหาร การสกัดเพื่อสังเคราะห์หาปริมาณไขมันในตัวอย่างอาหารหรือปริมาณน้ำมันหอมระเหยในสมุนไพร และปฏิกรณ์ชีวภาพ
ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยด้านอาหาร CTAEX ได้มีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในสเปนและต่างประเทศ ทั้งยังเข้าร่วมโครงการ R&D ของอียูภายใต้ 7th Framework Programme (FP7) เช่น โครงการ Satin Satiety Innovation เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อผลิต Novel food ที่ปลอดภัยและสมดุลสำหรับผู้บริโภคชาวยุโรป โครงการ BIOCOPAC เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเคลือบด้านในกระป๋องบรรจุอาหาร รวมถึง โครงการ MultiHemp เป็นการนำกัญชามาผลิตเครื่องสำอาง รวมทั้งภายใต้โครงการ LIFE ของอียู เป็นต้น ผลงานดังกล่าวของ CTAEX นับว่าประสบความสำเร็จในฐานะองค์กรวิจัยระดับเอกชนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ซึ่งประเทศไทยสามารถประสานความร่วมมือเพื่อ ส่งเสริมนโยบาย Food Innopolis อันเป็นภาคธุรกิจที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ นำไปสู่ลู่ทางการลงทุนและการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างกันต่อไป

สำหรับโครงการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร” (Food Innopolis) เป็นหนึ่ง Super Cluster ที่รัฐบาลไทยตั้งเป้าส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษด้วยนโยบายเร่งด่วนเพื่อสร้างศักยภาพในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างงานและบริหารทรัพยากรเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ อันจะนำไปสู่การเป็น ศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ของไทยต่อไป

17 เมษายน 2560

ที่มาของข่าว http://globthailand.com/spain_0003/
ที่มาของภาพ http://www.ctaex.com/es/noticia/visita-de-la-real-embajadora-de-tailandia-a-ctaex