งาน Amazing Thailand Post-ITB 2017 Road Show to Southern Europe, Madrid, Spain

นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ททท. นางสาวรุ่ง กาญจนวิโรจน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโรม Mr. Alejandro Pérez-Ferrant, General Director บ. The Blueroom Project และ Mr. Stefan Dapper, CEO TUI Spain

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานกล่าวเปิดงานในงาน “Amazing Thailand Post-ITB 2017 Road Show to Southern Europe” ณ โรงแรม Westin Palace กรุงมาดริด จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโรม โดยได้กล่าวต้อนรับ นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ททท. พร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย 37 ราย ที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งได้แจ้งเรื่องที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยในปี 2561 โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมกับ ททท. และสถาบันอาหาร Basque Culinary Center จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารไทย (Thai Reception) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงาน UNWTO World Forum on Gastronomy ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ เมือง San Sebastian ประเทศสเปน  

Mr. Alejandro Pérez-Ferrant, General Director บ. The Blueroom Project ซึ่งเป็นตัวแทนของ ททท. ในสเปน ได้บรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมด้านการตลาดนักท่องเที่ยวสเปน และ Mr. Stefan Dapper, CEO TUI Spain ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดในการทำตลาดท่องเที่ยวไทยมากที่สุด 3 อันดับแรกได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์การทำธุรกิจท่องเที่ยวในสเปนและความคาดหวังของผู้ประกอบการในสเปนแก่ผู้ประกอบการไทย

จากนั้น ได้จัดให้มีการการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทนำเที่ยวสเปนในลักษณะ Table Top Sale โดยแบ่งการเจรจาธุรกิจออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรก เป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ในตลาดสเปนกว่า 30 ราย และในช่วงที่สอง เป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทนำเที่ยวรายย่อยในตลาดสเปนกว่า 70 ราย

ภายหลังการพบปะธุรกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ททท. ได้นำเสนอสินค้าและการบริการใหม่ ๆ สำหรับตลาดสเปนในช่วงการเลี้ยงรับรอง

17 เมษายน 2560