เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าชมงาน World ATM Congress 2017

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าชมงาน World ATM Congress 2017

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้พบกับนายณทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI) และคณะ ในงาน World ATM Congress 2017 และได้นำคณะเข้าชมคูหาแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการจัดการจราจรทางอากาศของบริษัท Indra ซึ่งมีความสนใจที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและอยู่ระหว่างจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย โดยมี Mr. José Luis Gascó Travesedo, Business Development Executive Director และ Mr. Tomas Lubeck, International Sales Manager เป็นผู้ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ คณะยังได้ชมคูหาของบริษัท Indra Navia – Kongsberg – Avinor ที่นำเสนอเทคโนโลยีด้านหอควบคุมการบินระยะไกล (Remote Tower) รวมทั้งคูหาของบริษัท HungaroControl Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการการเดินอากาศ อบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งทำวิจัยและพัฒนาด้านการเดินอากาศ

เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะจาก AEROTHAI เกี่ยวกับลู่ทางความร่วมมือกับสเปนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และได้รับแจ้งด้วยว่า AEROTHAI ได้รับรางวัลชนะเลิศ IHS Jane's ATC Awards 2017 ประเภท Service Provision Award จากผลงาน “Air Traffic Flow Management (ATFM) Platform” ในงาน  World ATM Congress 2017 นี้ด้วย

งาน World ATM Congress เป็นเวทีการประชุมและนิทรรศการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดโดย CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) และ ATCA (Air Traffic Control Association) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้สร้างเครือข่าย เรียนรู้แนวโน้มและความเคลื่อนไหวล่าสุดของอุตสาหกรรมดังกล่าว งาน World ATM Congress จัดเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 5 ระหว่าง 7-9 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Feria de Madrid กรุงมาดริด มีหน่วยงานและบริษัทมาจัดแสดงคูหา 230 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ งาน World ATM Congress 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Feria de Madrid กรุงมาดริด ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.worldatmcongress.org/

                                 27 มีนาคม 2560