ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่: สาขายานยนต์

ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่: สาขายานยนต์[1]

ข้อมูลสำคัญ

  • สเปนเป็นผู้ผลิตยานยนต์อันดับ 2 ของยุโรปและอันดับ 8 ของโลก
  • เป็นผู้นำอันดับ 1 ของยุโรปด้านการผลิตยานยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
  • โรงงานผลิตยานยนต์แบรนด์ชั้นนำตั้งอยู่ในสเปน เช่น Ford Mercedes-Benz Opel Renault
  • โรงงานผลิตยานยนต์ 17 แห่งตั้งอยู่ในสเปน
  • ร้อยละ 83 ของยานยนต์ที่ผลิตในสเปนส่งออกไปกว่า 100 ประเทศ
แผนที่โรงงานผลิตรถยนต์ในสเปน

อุตสาหกรรมยานยนต์สร้างรายได้ให้แก่สเปนคิดเป็นร้อยละ 10 ของ GDP สร้างงานโดยตรงจำนวน 300,000 คน และงานทางอ้อมอีก 2 ล้านคน ที่ผ่านมา สเปนผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2014 ผลิตได้ 2, 402,978 คัน (รถยนต์ 1,871,985 คัน และรถที่ใช้ในอุตสาหกรรม 530,993 คัน) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากปี ค.ศ. 2013 (2,163,338 คัน) และในปี ค.ศ. 2015 ผลิตได้ 2, 733,201คัน (รถยนต์ 2,202,348 คัน และรถที่ใช้ในอุตสาหกรรม 530,853 คัน)[2] เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2014 ร้อยละ 13.7[3]

 

การส่งออก-โลจิสติกส์

สาขายานยนต์คิดเป็นร้อยละ 19 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ โดยร้อยละ 83 ของยานยนต์ที่ผลิตในสเปนถูกส่งออกไปกว่า 100 ประเทศ โดบเฉพาะแถบประเทศ EU 15 โดยมีฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักรและอิตาลีเป็นประเทศผู้นำเข้าหลัก[4] นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มยอดขายยานยนต์ในตลาดใหม่ เช่น อัลจีเรีย โมร็อกโก ตุรกี และสหรัฐ ฯ อัตราการส่งออกยานยนต์ของสเปนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านจำนวนยานยนต์และมูลค่าการส่งออก โดยในปี ค.ศ. 2014 และ ค.ศ. 2013 สเปนส่งออกยานยนต์จำนวน 2,039,893 และ 1,879,974 คัน ตามลำดับ ในขณะที่ในปี ค.ศ. 2015 สเปนส่งออกยานยนต์จำนวน 2,273,738 คัน คิดเป็นมูลค่า 3.4 หมื่นล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 18.4 (มูลค่า 2.9 หมื่นล้านยูโร) สเปนได้ดุลการค้าจากสาขายานยนต์ 16,000 ล้านยูโร และ 17,193 ล้านยูโรในปี ค.ศ.2014 และปี ค.ศ. 2015 ตามลำดับ[5]

สเปนเป็นประเทศที่ได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดยุโรป สหรัฐ ฯ ประเทศแถบลาตินอเมริกา ประเทศแถบทวีปแอฟริกาตอนเหนือ โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าที่ทันสมัยล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของสเปน

R&D&I (Research & Development & Innovation)

สเปนมีโรงงานผลิตยานยนต์ที่ทำงานด้วยเครื่องจักรมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ค่าเฉลี่ยของหุ่นยนต์ต่อพนักงานอยู่ที่ 89: 10,000 ในบรรดาภาคอุตสาหกรรมของประเทศสเปน สาขายานยนต์เป็นสาขาหนึ่งที่มีการลงทุนด้าน R&D มากที่สุด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสาขานี้เกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีและกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม รวมทั้งศูนย์เทคโนโลยี 34 แห่ง

สาขาชิ้นส่วนยานยนต์

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญของการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของสเปน เพราะสร้างรายได้กว่า 30,000 ล้านยูโร โดยร้อยละ 60 เป็นรายได้จากการส่งออก

[1] Invest in Spain: http://www.investinspain.org/invest/es/sectores/automocion/descripcion/index.html

[2] http://www.anfac.com/documents/tmp/MemoriaANFAC2015.pdf

[3]RTVE: http://www.rtve.es/noticias/20160302/espana-sube-octavo-puesto-lista-mundial-produccion-coches-2015/1311480.shtml

[4] Anfac: http://www.anfac.com/openPublicPdf.action?idDoc=12740

[5] EFE: http://www.efe.com/efe/espana/economia/el-sector-del-automovil-en-espana-registra-2015-un-superavit-comercial-de-17-193-millones/10003-2843499#

ที่มาของภาพ

http://marcaespana.es/talento-e-innovaci%C3%B3n/sectores-punteros/industrias-avanzadas/automovil-motor-economico

http://www.cea-online.es/reportajes/fabricas_coches.asp