ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่: สาขาการบินและอวกาศ

ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่: สาขาการบินและอวกาศ[1]

สาขาการบิน อวกาศและการป้องกันประเทศของสเปนมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) สูงถึงร้อยละ 10.5 สร้างรายได้ 9,400 ล้านยูโรในปี ค.ศ. 2014 มีแรงงานในสาขามากกว่า 50,000 คน อุตสาหกรรมการบินของสเปนมีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ได้แก่ เครื่องบินขนส่งทางทหาร กังหันความดันต่ำ การบำรุงรักษา เครื่องบินเติมน้ำมัน โครงสร้างเครื่องบินและส่วนประกอบ และระบบการจัดการจราจรทางอากาศ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศของสเปนยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่สำคัญของยุโรป ทั้งการบินฝ่ายทหารและพลเมือง

เหตุผลที่ควรเลือกลงทุนในสเปน

  • การลงทุนด้าน R&D สูงถึง 987 ล้านยูโรในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.5 ของผลประกอบการทั้งหมดของอุตสาหกรรมสาขานี้
  • สเปนอยู่อันดับที่ 5 ของยุโรปด้านยอดขายและตลาดแรงงานในสาขาการบิน
  • สเปนได้จัดตั้งศูนย์ด้าน R&D หลายแห่งสำหรับด้านอุตสากรรมการบินโดยเฉพาะ
  • สเปนเป็นสมาชิกองค์การอวกาศยุโรป (ESA) และมีส่วนร่วมในแผนการหลัก ๆ ขององค์การ นอกจากนี้บริษัทสเปนก็ยังมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานระดับชาติและระหว่างประเทศ
  • ในปี ค.ศ. 2015 สเปนมีรายได้จากท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก (50,900 ล้านยูโร) รองจากจีนและสหรัฐ ฯ และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับ 3 ของโลกเช่นกัน (68.2 ล้านคน) รองจากฝรั่งเศสและสหรัฐ ฯ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิตปี ค.ศ. 2014[2] และนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางเครื่องบินมากกว่า 54.4 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2014 ร้อยละ 5[3]

ในการสัมมนาเรื่อง “เซบีญา” เมืองแห่งการลงทุนและการค้า เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ได้แสดงข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสาขาการบินและอวกาศของแคว้นอันดาลูเซียว่า รายได้จากสาขาการบินและอวกาศมีสัดส่วนร้อยละ 1.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของแคว้นอันดาลูเซีย โดยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 12 ต่อปี อุตสาหกรรมสาขาการบินและอวกาศอันดาลูเซียจัดอยู่ในอันดับ 2 ของยุโรปด้านผลประกอบการและการสร้างงานเช่นเดียวกับเมืองตูลูส (ฝรั่งเศส) และเมืองฮัมบวร์ก (เยอรมนี) ผลประกอบการของสาขาการบินและอวกาศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของแคว้นอันดาลูเซียเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าจาก 850 ล้านยูโรในปี 2006 เป็น 23,430 ล้านยูโร และสร้างงานทางตรงเพิ่มเป็น 2 เท่าจาก 6,000 ตำแหน่งในปี 2006 เป็น 13,740 ตำแหน่งในปี 2015 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้แก่ 45,000 ครอบครัว ในแคว้นอันดาลูเซียมีบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจำนวน 118 แห่ง โดยร้อยละ 84 ตั้งอยู่ในจังหวัดเซบีญา ในแคว้นอันดาลูเซียมีการผลิตสินค้าหลายชนิด ได้แก่ เครื่องบิน โครงสร้างเครื่องบิน ขีปนาวุธ ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่จุดเด่นของเซบีญาคือ เป็นเมืองเดียวในสเปนที่มีการผลิตและประกอบเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับที่เมืองตูลูส (ฝรั่งเศส) และเมืองฮัมบวร์ก (เยอรมนี)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ http://www.investinspain.org/invest/en/sectors/aerospace/business-opportunities/index.html

 

[1] Invest in Spain: http://www.investinspain.org/invest/es/sectores/aeroespacial/descripcion/index.html

[2] World Tourism Organization (UNWTO): http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145

[3] El País: http://economia.elpais.com/economia/2016/01/29/actualidad/1454062015_713379.html

ที่มาของภาพ http://www.eleconomista.es