เกร็ดการทำธุรกิจ

ให้เราช่วยเหลือท่าน info@thaibizmadrid.com

ปัญหา อุปสรรคและข้อพึงระวัง

  • ผู้ประกอบการบริษัท SMEs ส่วนมากพูดได้เฉพาะภาษาสเปน/ภาษาประจำแคว้นและไม่ถนัดพูดอังกฤษ ส่วนผู้ประกอบการในบริษัทชั้นนำของสเปนมักจะใช้อังกฤษในการสื่อสารได้ 
  • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับนักธุรกิจสเปนช่วงเดือนสิงหาคม เทศกาลอีสเตอร์ และระยะเวลาตั้งแต่วันคริสมาสต์ไปจนถึงวันที่ 6 มกราคม (วัน Epiphany) อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมทางธุรกิจ

หลักสำคัญของวัฒนธรรมทางธุรกิจในสเปน การนัดพบปะถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นักธุรกิจสเปนชอบให้มีการนัดพบอย่างสม่ำเสมอและมักจะปฏิบัติต่อผู้ที่มาเจรจาด้วยความสุภาพและเป็นมิตร ชอบการสื่อสารทางวาจามากกว่าการเขียน

สิ่งที่ควรทราบในขณะนัดพบ อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมผู้บริโภค

ปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคชาวสเปนในการเลือกซื้อสินค้า คือ ราคา ความยากง่ายในการจับจ่ายสินค้า และการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เชื่องช้าและอัตราการว่างงานที่ยังสูงอยู่ในสเปนส่งผลให้ผู้บริโภคหันเข้าหาร้านค้าที่มีโปรโมชั่นลดราคาหรือผลิตภัณฑ์ราคาถูก และลดการให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้า โดยปกติ ผู้บริโภคสเปนเป็นพวกอนุรักษ์นิยม โดยมักจะใช้สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมากกว่าสินค้ายี่ห้อใหม่ ๆ และนิยมใช้สินค้าที่ผลิตในสเปน ส่วนผู้บริโภควัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะไม่ยึดติดกับแบรนด์มากนัก และหันไปให้ความสนใจกับสินค้าใหม่ ๆ มากขึ้น ความนิยมสินค้าออร์แกนิกยังอยู่ในระดับต่ำ อ่านเพิ่มเติม

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในสเปน

~ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

CONNECT WITH US