เวทียุโรปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรืองาน Transfiere ครั้งที่ 6

งาน Transfiere หรือเวทียุโรปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación) เป็นงานสำหรับการพบปะของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในสเปน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ จัดเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า Palacios de Ferias y Congresos de Málaga จังหวัดมาลากา แคว้นอันดาลูเซีย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน Transfiere ครั้งที่ 6 โดยมีบุคคลสำคัญมาร่วมพิธีเปิด อาทิ นาง Susana Díaz ประธานแคว้นอันดาลูเซีย นาย Iñigo Méndez de Vigo รมว.ศึกษาธิการ วัฒนธรรมและการกีฬา นาย Antonio Sanz Cabello ผู้แทนรัฐบาลแคว้นอันดาลูเซีย นาย Francisco de la Torre นายกเทศมนตรีเมืองมาลากา และนาง Carmen Vela เลขาธิการด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน โดยทรงเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่สังคมต้องตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย ความเชื่อมโยงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับความกินดีอยู่ดีของประชาชน เยาวชนต้องมีแม่แบบที่ดีเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มและทัศนคติเชิงนวัตกรรมเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาอาชีพ ส่วนภาครัฐต้องออกกฎระเบียบที่ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการวิจัยให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังทรงเน้นความสำคัญของระบบการศึกษาในการเป็นตัวกระตุ้นและสร้างนักวิจัยที่มีความสามารถ และความสำคัญของวิทยาศาสตร์และการวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญอย่างแท้จริง จากนั้น ได้เสด็จเยี่ยมชมคูหาต่าง ๆ อาทิ The International Campus of Excellence (ICE) Andalucía TECH, Agencia Andaluza del Conocimiento บริษัท AERTEC Solutions (ให้คำปรึกษาและวิศวกรรม การบิน) คูหาของรัฐบาลสเปน และคูหาของเทศบาลเมืองมาลากา

มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก 20 กว่าประเทศทั่วโลก ได้แก่ โปรตุเกส (ในฐานะประเทศแขกรับเชิญ) อาร์เจนตินา เบลเยียม เบลารุส บราซิล จีน โคลอมเบีย เดนมาร์ก สหรัฐ ฯ เอสโทเนีย กานา ฮังการี อิหร่าน โมร็อกโก เนเธอร์แลนด์ ปารากวัย โปแลนด์ เปอร์โตริโก สหราชอาณาจักร โดมินิกัน เซเนกัล และสวิตเซอร์แลนด์ ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ประชุม B2B การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการบริการเชิงนวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น การบินและอวกาศ เกษตร อาหาร พลังงาน อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง การสาธารณสุข และ ICT มีการพบปะระหว่างตัวแทนบริษัท วงการวิชาการ และวิทยาศาสตร์ การวิจัย เพื่อสร้างเครือข่าย (networking) มากกว่า 5,000 ครั้ง มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานกว่า 50 ราย ผู้บรรยายกว่า 170 คน มีการนำเสนอโครงการทางเทคโนโลยีจำนวน 2,300 โครงการ มีการนำเสนอ 39 technology platforms และมีกลุ่มนักวิจัยมาร่วมงานทั้งหมด 275 กลุ่ม

สามารถอ่านรายละเอียดการจัดงาน Transfiere ครั้งที่ 6 และติดตามการจัดงานครั้งต่อไปในปี 2561 ได้ที่ www.forotransfiere.com

ที่มาของภาพ
- เว็บไซต์ Casa de Su Majestad del Rey (สำนักพระราชวัง) http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx
- เว็บไซต์งาน Transfiere www.forotransfiere.com

14 มีนาคม 2560