งานแสดงสินค้าที่สำคัญในพื้นที่

ให้เราช่วยเหลือท่าน info@thaibizmadrid.com

ขอเชิญร่วมงาน Transfiere 2018 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

งาน Transfiere หรือเวทียุโรปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นงานพบปะของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในสเปน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จัดเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 จะจัดเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า Palacios de Ferias y Congresos de Málaga จังหวัดมาลากา แคว้นอันดาลูเซีย 

อ่านเพิ่มเติม

ASEAN Business Forum "Trade and Investment Opportunities in ASEAN"

คณะกรรมการอาเซียนในกรุงมาดริด (ACM) ร่วมกับหน่วยงาน CEOE และ ICEX จะจัดสัมมนาเรื่อง "Trade and Investment Opportunites in ASEAN" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งสมาคม ASEAN และครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง ASEAN กับสหภาพยุโรป โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-17.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของ CEOE กรุงมาดริด

อ่านเพิ่มเติม

3rd UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism, 8-9 May 2017

องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ร่วมกับสถาบันอาหาร Basque Culinary Center จัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ เมือง San Sebastian ประเทศสเปน โดยหัวข้อของการจัดงานจะเน้นเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ด้านอาหาร (gastronomy tourism) กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากปี 2560 จะเป็นปี ‘International Year of Sustainable Tourism for Development’

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสัมมนายุโรปเรื่องโภชนาการสัตว์ปีก ครั้งที่ 21 หรือ ESPN 2017

การประชุมสัมมนายุโรปเรื่องโภชนาการสัตว์ปีก (European Symposium on Poultry Nutrition หรือ ESPN) เป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก (World´s Poultry Science Association) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านโภชนาการสัตว์ปีก ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในสเปน

~ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

CONNECT WITH US