งานแสดงสินค้าที่สำคัญในพื้นที่

ให้เราช่วยเหลือท่าน info@thaibizmadrid.com

ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Business Forum: Oportunidades de negocio en ASEAN

ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Business Forum: Oportunidades de negocio en ASEAN ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในสเปนและหอการค้าบาเลนเซีย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอการค้าบาเลนเซีย ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

อ่านเพิ่มเติม

เทศกาลภาพยนตร์ Spain Moving Images 2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ Spain Moving Images  2018 ระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2561 ณ Círculo Bellas Artes Cine Estudio (Calle del Marqués de Casa Riera, 4, 28014 Madrid) ซึ่งภายในงานมีการฉายภาพยนตร์ไทย 

อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการผ้าไหมไทย ณ เมืองบาเลนเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โดยความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดนิทรรศการผ้าไหมไทย ณ Colegio Mayor de la Seda เมืองบาเลนเซีย ระหว่างวันที่ 21 – 26 พ.ค. 2561 จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติของสเปน 2018 (Feria Internacional de Turismo - FITUR)

งาน FITUR 2018 หรืองานส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติครั้งที่ 38 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Feria de Madrid (IFEMA) กรุงมาดริด โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (only professionals) เข้าร่วมในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเฉพาะวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ซึ่งตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม

งาน Conxemar 2017 หรือ International Frozen Seafood Exhibition ครั้งที่ 19

งาน Conxemar หรือ International Frozen Seafood Exhibition เป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จัดโดยสมาคม Conxemar (สมาคมผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสเปน) งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมือง Vigo แคว้น Galicia ซึ่งเป็นแคว้นที่มีการทำประมงที่ใหญ่ที่สุดของสเปน

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงาน Transfiere 2018 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

งาน Transfiere หรือเวทียุโรปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นงานพบปะของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในสเปน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน จัดเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 จะจัดเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า Palacios de Ferias y Congresos de Málaga จังหวัดมาลากา แคว้นอันดาลูเซีย 

อ่านเพิ่มเติม

ASEAN Business Forum "Trade and Investment Opportunities in ASEAN"

คณะกรรมการอาเซียนในกรุงมาดริด (ACM) ร่วมกับหน่วยงาน CEOE และ ICEX จะจัดสัมมนาเรื่อง "Trade and Investment Opportunites in ASEAN" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งสมาคม ASEAN และครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง ASEAN กับสหภาพยุโรป โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-17.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของ CEOE กรุงมาดริด

อ่านเพิ่มเติม

3rd UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism, 8-9 May 2017

องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ร่วมกับสถาบันอาหาร Basque Culinary Center จัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ เมือง San Sebastian ประเทศสเปน โดยหัวข้อของการจัดงานจะเน้นเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ด้านอาหาร (gastronomy tourism) กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากปี 2560 จะเป็นปี ‘International Year of Sustainable Tourism for Development’

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสัมมนายุโรปเรื่องโภชนาการสัตว์ปีก ครั้งที่ 21 หรือ ESPN 2017

การประชุมสัมมนายุโรปเรื่องโภชนาการสัตว์ปีก (European Symposium on Poultry Nutrition หรือ ESPN) เป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก (World´s Poultry Science Association) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านโภชนาการสัตว์ปีก ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

ไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสเปน “FITUR ครั้งที่ 37”

งาน FITUR (Feria Internacional de Turismo) ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสเปน จัดเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Feria de Madrid กรุงมาดริด โดยหัวข้อหลักของงาน คือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ที่ประกาศให้ปี ค.ศ. 2017 เป็น “ปีสากลแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา” (The Year of Sustainable Tourism for Development)

อ่านเพิ่มเติม

FRUIT ATTRACTION 2016

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “FRUIT ATTRACTION 2016: International Trade Show for the Fruit and Vegetable Industry” ครั้งที่ 8 ณ  IFEMA - FERIA DE MADRID  กรุงมาดริด โดย Ms. Isabel García Tejerina รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร การส่งออกของสเปนและระดับโลก มีบริษัทมาตั้งบูธแสดงสินค้าและบริการถึง 1,200 บริษัทจาก 30 กว่าประเทศ 

อ่านเพิ่มเติม

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในสเปน

~ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

CONNECT WITH US