สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

งาน Conxemar 2017 หรือ International Frozen Seafood Exhibition ครั้งที่ 19

งาน Conxemar หรือ International Frozen Seafood Exhibition เป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จัดโดยสมาคม Conxemar (สมาคมผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสเปน) งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมือง Vigo แคว้น Galicia ซึ่งเป็นแคว้นที่มีการทำประมงที่ใหญ่ที่สุดของสเปน

อ่านเพิ่มเติม 

อุตสาหกรรมฮาลาลในสเปน

อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีตลาดที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมกว่า 1,800 ล้านคนทั่วโลก กอปรกับกำลังซื้อของผู้บริโภคจากกลุ่มประเทศมุสลิม โดยเฉพาะแถบตะวันออกกลางที่มีอยู่สูง ทำให้ผู้ประกอบการสเปนเริ่มให้กับความสนใจกับอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเกษตรแปรรูป อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง

อ่านเพิ่มเติม

ไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสเปน “FITUR ครั้งที่ 37”

งาน FITUR (Feria Internacional de Turismo) ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสเปน จัดเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ Feria de Madrid กรุงมาดริด โดยหัวข้อหลักของงาน คือ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ที่ประกาศให้ปี ค.ศ. 2017 เป็น “ปีสากลแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา” 

อ่านเพิ่มเติม 

FRUIT ATTRACTION 2016

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “FRUIT ATTRACTION 2016: International Trade Show for the Fruit and Vegetable Industry” ครั้งที่ 8 ณ  IFEMA – FERIA DE MADRID  กรุงมาดริด โดย Ms. Isabel García Tejerina รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร การส่งออกของสเปนและระดับโลก มีบริษัทมาตั้งบูธแสดงสินค้าและบริการถึง 1,200 บริษัทจาก 30 กว่าประเทศ 

อ่านเพิ่มเติม