ปัญหา อุปสรรคและข้อพึงระวัง

ให้เราช่วยเหลือท่าน info@thaibizmadrid.com

ปัญหา อุปสรรคและข้อพึงระวัง

  • ผู้ประกอบการบริษัท SMEs ส่วนมากพูดได้เฉพาะภาษาสเปน/ภาษาประจำแคว้นและไม่ถนัดพูดอังกฤษ ส่วนผู้ประกอบการในบริษัทชั้นนำของสเปนมักจะใช้อังกฤษในการสื่อสารได้  (นักธุรกิจสเปนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วคิดเป็นร้อยละ 30 เท่านั้น) ผู้ประกอบการจากประเทศอื่นจึงควรรู้ภาษาสเปนหรือต้องใช้ล่ามมาช่วยในการสื่อสาร
  • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับนักธุรกิจสเปนช่วงเดือนสิงหาคม เทศกาลอีสเตอร์ และระยะเวลาตั้งแต่วันคริสมาสต์ไปจนถึงวันที่ 6 มกราคม (วัน Epiphany) ควรตรวจสอบว่าวันที่ขอนัดพบไม่ตรงกับวันหยุดทางการในสเปน (สเปนมีวันหยุดมากมายและในแต่ละแคว้นก็มีวันหยุดประจำแคว้น จึงควรตรวจสอบก่อนขอนัดพบ) โดยทั่วไปชั่วโมงการทำงาน คือ 09.00-16.00 น. คนสเปนชื่นชอบให้ชวนรับประทานอาหารเช้าด้วยกันแต่ไม่ควรก่อนเวลา 08.00 น. การนัดพบในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันมักเริ่มเวลา 14.00 น. และอาจใช้เวลาถึงสองชั่วโมง ส่วนเวลาอาหารเย็นเริ่มตั้งแต่ 21.00 น. และอาจยืดยาวจนถึงเที่ยงคืน

ที่มาของภาพ http://www.lavozlibre.com/noticias/blog_opiniones/14/1204717/el-horario-espanol/1

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในสเปน

~ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

CONNECT WITH US