มูลนิธิวิจัยอาหาร Alicía Foundation เปิดรับนักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมอาหาร

มูลนิธิ Alícia Foundation เป็นสถาบันวิจัยอาหารชั้นนำของสเปนซึ่งเน้นการวิจัยอาหาร future food สำหรับกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม และ novel food ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตั้งอยู่ที่เมือง Sant Fruitós de Bages ทางตอนเหนือของนครบาร์เซโลนา

Alicia Foundation เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร “APPLIED CULINARY R+D+i COURSE. ALÍCIA METHOD” ทุกปี โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาและมีโอกาสทำวิจัยด้านอาหารภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิทยาศาสตร์ พ่อครัว และผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ แต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 3 – 4 เดือน และรับจำนวนจำกัด

เงื่อนไขการเข้าศึกษาอบรม

  • ระยะเวลาอบรม 3 – 4 เดือน
  • มูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าที่พักตลอดการศึกษา และค่าอาหารกลางวัน (จันทร์-ศุกร์) ให้แก่นักศึกษา
  • ค่าเล่าเรียน 500 ยูโร ในกรณีที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษาไม่มีข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิ Alícia Foundation

คุณสมบัติ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหาร สุขภาพ อาหารและโภชนาการ หรือกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาดังกล่าว

กำหนดการรับสมัครรอบต่อไป  วันที่ 3 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ประกาศผลวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าอบรมระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.alicia.cat/en/alicia/alicia-course-br-internship หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่อีเมล์ program@alicia.cat

 

21 มีนาคม 2562