โอกาสเครื่องสำอางฮาลาลไทยในสเปน

โอกาสเครื่องสำอางฮาลาลไทยในสเปน

ปัจจุบัน สินค้าและบริการฮาลาลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพขยายตัวได้อีกมากเนื่องด้วย 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1) การเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมโลก ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 1,800 ล้านคนทั่วโลกและคาดการณ์กันว่าในปี 2573 จะเพิ่มเป็น 2,200 ล้านคนหรือร้อยละ 26.4 ของประชากรโลก 2) กลุ่มประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม (OIC) เป็นผู้นำการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก โดยค่าเฉลี่ยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ระหว่างปี 2556-2561 อยู่ที่ร้อยละ 6.3 โดยประมาณ และ 3) การเพิ่มจำนวนของชนชั้นกลางมุสลิมจากทั่วโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยบวกสำหรับการขยายตลาดสินค้าและบริการฮาลาลของไทย

วันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จะพาไปเจาะข้อมูลความน่าสนใจของตลาดเครื่องสำอางฮาลาลในแดนกระทิงดุ ซึ่งยังเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการจากทั่วโลก รวมถึงไทย

Thomson Reuters Report (2561) ระบุว่า ในปี 2560 อุตสาหกรรมเครื่องสำอางฮาลาลทั่วโลกมีมูลค่า รวมสูงกว่า 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าในปี 2566 จะสร้างมูลค่าสูงถึง 9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว โดยในส่วนของสเปน ตามข้อมูลของ Global Islamic Gateway ระบุว่า เมื่อปี 2558 ชาวมุสลิมในสเปนใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายในประเทศกว่า 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์กันว่ายอดค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นเป็น 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563   อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ชาวมุสลิมในสเปนประมาณ 2 ล้านคนต้องประสบคือ หาซื้อเครื่องสำอางฮาลาลได้ลำบาก เพราะไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดมากนัก แม้ว่าจะมีความต้องการเครื่องสำอางดังกล่าวอยู่มากและกลุ่มประชากรที่ต้องการใช้เครื่องสำอางดังกล่าวมีกำลังซื้อสูงก็ตาม

หลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องสำอางฮาลาลมีลักษณะอย่างไร ?

เครื่องสำอางฮาลาลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยวัตถุดิบฮาลาลหรือถูกต้องตามหลักการอิสลาม ไม่มีส่วนประกอบจากหมู แอลกอฮอล์ ไขมันสัตว์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลาม โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ อาทิ สารสัดจากพืชและแร่ธาตุ  จึงกล่าวได้ว่า เครื่องสำอางฮาลาลไม่ได้เหมาะสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ใส่ใจในสุขภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้วยโอกาสการขยายตัวของเครื่องสำอางฮาลาลในสเปนมีอยู่มาก ทำให้เครื่องสำอางฮาลาลจากปารีสแบรนด์ Mademoiselle Saint Cloud ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี สินค้าเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลจากสถาบันฮาลาลสเปนยังถือว่ามีอยู่น้อย โดยมีสัดส่วนเป็นเพียงร้อยละ 2.2 จาก 350 บริษัทที่วางจำหน่ายในตลาดเท่านั้น โดยแบรนด์เครื่องสำอางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสถาบันฮาลาลสเปนแล้ว เช่น แบรนด์ Laboratiorios Valquer และแบรนด์ Bany Cosmética Halal ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหาโอกาสในการส่งออกสินค้าเครื่องสำอางฮาลาลไปจำหน่ายในต่างประเทศ จึงน่าจะมีโอกาสรุกครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องสำอางฮาลาลในสเปนได้ โดยการชูจุดแข็งในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและสมุนไพร เพราะคุณสมบัติดังกล่าวจะถูกอกถูกใจทั้งกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในสเปน นักท่องเที่ยวมุสลิมจากยุโรปและจากกลุ่มประเทศ OIC[1] รวมถึงกลุ่มผู้รักสุขภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อมในสเปนได้เป็นอย่างดี

          

หากมองในภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ำหอมและเครื่องสำอางสเปนจะพบว่าได้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เมื่อปี 2560 ชาวสเปนจับจ่ายซื้อสินค้าน้ำหอมและเครื่องสำอางรวมมูลค่า 6,820 ล้านยูโร ซึ่งขยายตัวร้อยละ 2.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 หมวดเรียงลำดับตามมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดังนี้ 1) เครื่องสำอางดูแลผิว 1,908.07 ล้านยูโร 2) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย 1,650.82 ล้านยูโร 3) น้ำหอมและเครื่องหอม 1,312.92 ล้านยูโร 4) เครื่องสำอางดูแลผม 1,277.82 ล้านยูโร และ 5) เครื่องสำอางแต่งสีหน้า ริมฝีปาก เล็บและดวงตา 670.04 ล้านยูโร สินค้าที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (ร้อยละ  28) และน้ำหอม (ร้อยละ 21) ในขณะที่สินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าสเปน ได้แก่ น้ำหอมและเครื่องหอม (ร้อยละ 5.4) โดยเฉพาะน้ำหอมผู้ชาย (ร้อยละ 7) เครื่องสำอางแต่งสี (ร้อยละ 3.2) โดยเฉพาะลิปสติก (ร้อยละ 7.4) และเมคอัพ (ร้อยละ 4.6) ในส่วนของครีมดูแลผิวพบว่าครีมทามือได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 8) ตามมาด้วยครีมบำรุงผิวหน้า (ร้อยละ 1.4)

เนื่องจากการดูแลตนเองทั้งเรื่องความสะอาดและรูปลักษณ์ภายนอกเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกของชาวสเปนอยู่แล้ว ทำให้ในแต่ละปีชาวสเปนใช้จ่ายซื้อน้ำหอมและเครื่องสำอางเฉลี่ยอยู่ที่ 147 ยูโรต่อคน ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของชาวยุโรป (137 ยูโรต่อคนต่อปี) อย่างไรก็ดี แม้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะน้อยกว่าประเทศยุโรปอื่น เช่น สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส อิตาลี แต่สมาคมน้ำหอมและเครื่องสำอางแห่งสเปนหรือ Stanpa ยืนยันว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวยังสามารถเติบโตได้อีก กอปรกับกระแสผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัตถุดิบจากธรรมชาติและออร์แกนิกมาแรง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาลซึ่งทำด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากพืชและแร่ธาตุ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสัตว์ จึงน่าจะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มชาวมุสลิมในสเปนได้เป็นอย่างดี

ผู้ประกอบการที่สนใจบุกตลาดเครื่องสำอางในแดนกระทิงดุ สามารถพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้ที่ 1) งาน Cosmo Beauty Barcelona ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 ณ นครบาร์เซโลนา (https://cosmobeautybarcelona.com/) 2) งาน Cosmotrium Concept to product ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 ณ นครบาร์เซโลนา (https://www.cosmetorium.es/) หรือ 3) งาน SALÓN LOOK ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ณ กรุงมาดริด (http://www.ifema.es/salonlook_06/) หรืออาจพิจารณาติดต่อร้านผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งมีสาขาหลายแห่งทั่วสเปน อาทิ 1) ร้าน Druni  (https://www.druni.es/) 2) ร้าน Primor (https://www.primor.eu/) 3) Douglas (https://douglas.es/)

[1] ตามสถิติของ Global Muslim Travel Index ปี 2560 สเปนเป็นประเทศอันดับ 2 ของประเทศในกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีนักท่องเที่ยวมุสลิมมาเยือนมากที่สุดจำนวน 1.7 ล้านคนรองจากรัสเซีย (Top 10 Muslim Inbound Destinations -non-OIC) และสเปนติดอันดับ 9 ของประเทศในกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางชาวมุสลิมมากที่สุด (Top 20 Non-OIC Destination) โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิม 5 อันดับแรกที่มาเยือนสเปน (สถิติปี 2557) ได้แก่ อัลจีเรีย ตุรกี โมร็อกโก อียิปต์ และอินโดนีเซีย

2 มกราคม 2562

ที่มาของภาพ

 • https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9317333/08/18/La-mayor-esperanza-de-vida-impulsara-a-la-cosmetica-a-beneficio-record-en-2018.html
 • http://www.guiahalal.es/sofeskal-sl-fid-751
 • https://www.stanpa.com/Catalogo-exportadores-2018/mobile/index.html#p=147

ที่มาของข้อมูล 

 • Power point “Exporing Halal Tourism”, Tomás Guerrero, Instituto Halal & Halal International Tourism
 • รายชื่อผู้ส่งออกเครื่องสำอางสเปน https://www.stanpa.com/Catalogo-exportadores-2018/mobile/index.html#p=5
 • El ‘boom’ de la belleza ‘halal’ https://elpais.com/elpais/2017/06/27/eps/1498514736_149851.html
 • Cosmética halal, industria próspera en España https://digitalsevilla.com/2018/12/04/cosmetica-halal-industria-prospera-en-espana/
 • La Industria cosméticas en cifras https://www.stanpa.com/cifras-clave-cosmetica/
 • La Industria cosméticas en cifras. Resultados económicos 2017 https://www.stanpa.com/resultados-2017/
 • Según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa Las ventas de perfumería y cosmética crecerán un 2% en 2018 hasta los 5.215 millones de euros http://www.revistabeautyprof.com/es/notices/2018/11/las-ventas-de-perfumeria-y-cosmetica-creceran-un-2-en-2018-hasta-los-5.215-millones-de-euros-72773.php#.XCN2gVwzZPY
 • Según Stanpa El consumo de perfumes y cosméticos crece por tercer año consecutivo http://www.revistabeautyprof.com/es/notices/2018/04/el-consumo-de-perfumes-y-cosmeticos-crece-por-tercer-ano-consecutivo-72615.php#.XCN1n1wzZPY
 • Cremas y cosméticos Halal, aptos para el público musulmán y nueva tendencia https://www.lainformacion.com/mundo/Crema-cosmeticos-Halal-tendencia-industria_0_1040297618.html
 • El turismo español corteja al viajero árabe https://elpais.com/economia/2018/09/06/actualidad/1536228664_183970.html
 • Val Díez: “España exporta más cosméticos y perfumes que vino o aceite” https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/08/fortunas/1528482002_978997.html
 • Blog técnico farmacéutico https://mcamps.com/cosmetica-halal/
 • Cosmética con certificado halal o de uso para musulmanes https://www.webislam.com/articulos/39975-cosmetica_con_certificado_halal_o_de_uso_para_musulmanes.html
 • Instituto Halal http://www.institutohalal.com/cosmetica/
 • Mademoiselle Saint Cloud aterriza en España con sus productos cosméticos Halal http://www.prettytendenze.es/mademoiselle-saint-cloud-cosmeticos-halal/
 • El gasto de la cosmética Halal en España se dispara en el último año http://www.prettytendenze.es/gasto-de-la-cosmetica-halal-en-espana-dispara-en-el-ultimo-ano/
 • Cosmética ‘halal’: no sólo para musulmanes https://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2016/10/14/57f76e3cca474157628b459e.html
 • โอกาสเครื่องสำอางไทย https://www.posttoday.com/aec/scoop/425770
 • SOFESKAL, S.L. Línea cosmética Halal para higiene personal. http://www.guiahalal.es/sofeskal-sl-fid-751
 • Laboratorios Valquer https://www.valquer.com/
 • España, segundo destino del turista musulmán entre los países no islámicos https://www.hosteltur.com/127693_espana-segundo-destino-turista-musulman-paises-no-islamicos.html
 • Halal products gaining market share in Spain’s $15 billion beauty and personal care industry https://www.salaamgateway.com/en/story/halal_products_gaining_market_share_in_spains_15_billion_beauty_and_personal_care_industry-salaam22062016075004/