300 ปีความสัมพันธ์ไทย-สเปน/ Tailandia y España 300 años de amistad

บทสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด: 300 ปีความสัมพันธ์ไทย-สเปน

นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Diplomacia Siglo XXI เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสเปน สามารถอ่านได้จากลิงก์ (ภาษาสเปน) https://issuu.com/revistadiplomacia/docs/diplomacia_112

Entrevista de la Embajadora de Tailandia en España: Tailandia y España 300 años de amistad

Excma. Dña. Rattikul Chansuriya, Embajadora de Tailandia en España y Presidenta del Cómite de ASEAN en Madrid dio una entrevista a la revista Diplomacia Siglo XXI sobre las relaciones Tailandia-España. Para más información, consulte el siguiente enlace: https://issuu.com/revistadiplomacia/docs/diplomacia_112

25 ตุลาคม 2561