ข่าวดี!!! ภาคเอกชนสเปนเตรียมจัดตั้งสมาคมธุรกิจสเปน-อาเซียนในสเปน

ข่าวดี!!! ภาคเอกชนสเปนเตรียมจัดตั้งสมาคมธุรกิจสเปน-อาเซียนในสเปน

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นภูมิภาคที่บริษัทสเปนกำลังให้ความสนใจที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจการค้าด้วย เมื่อปี 2560 สเปนส่งออกสินค้าและบริการไปยังอาเซียนรวมมูลค่า 3.2 พันล้านยูโรและนำเข้ามากกว่า 8 พันล้านยูโร นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นแหล่งลงทุนในต่างประเทศอีกแห่งของสเปน โดยมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 1.27 ของการลงทุนทั้งหมดของสเปนในต่างประเทศ ซึ่งแม้จะเป็นมูลค่าการลงุทนที่ยังไม่สูงมากนัก แต่ก็พอจะทำให้ภาคเอกชนสเปนกลุ่มหนึ่งเห็นอากาสที่สดใสในตลาดที่มีผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคนแห่งนี้

ด้วยเหตุนี้ ภาคเอกชนสเปนจึงได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมธุรกิจสเปน – อาเซียน (Spain – ASEAN Business Association) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสเปนและอาเซียน โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน 2) ดูแลผลประโยชน์ของทั้งฝ่ายสเปนและอาเซียน 3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสเปนและอาเซียน และ 4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงมาดริดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจ

สมาคมจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสเปนกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งทำหน้าที่ในการประมวลผล และนำเสนอข้อมูลข่าวสารสำคัญทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกของสมาคม ซึ่งประกอบด้วยบริษัทและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ในสเปน โดยสมาคมจะจัดทำเว็บไซต์ (ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน) เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าและการลงทุน รวมทั้งโอกาสของบริษัทสเปนที่จะเข้าไปทำตลาดในอาเซียน

ขณะนี้ สมาคมอยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนตามกฎหมายสเปน โดยคาดว่าจะรวบรวมสมาชิกและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการได้ ภายในเดือนกันยายน 2561

การจัดตั้งสมาคมนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในสเปนที่ได้ร่วมมือกันผลักดันให้ภาคเอกชนสเปนตระหนักถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อีกทั้งสอดคล้องกับ Strategic Vision for Spain in Asia 2018 -2022 ของรัฐบาลสเปน ซึ่งกำหนดแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างสเปนกับประเทศในเอเชีย และจะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การร่วมมือกันส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยึ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ภายหลังจากการจัดตั้งสมาคมแล้ว จะได้มีการผลักดันให้ผู้แทนสมาคมจัดการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเป็นโอกาสให้ได้ศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยด้วยตนเอง รวมถึงเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจไทย และแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ ในอนาคต สมาคมธุรกิจสเปน-อาเซียน ยังคาดหวังให้ฝ่ายไทยจัดตั้งสมาคมธุรกิจไทย-สเปน เพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับสเปนที่ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก

 

23 กรกฎาคม 2561