ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018” ทั่วประเทศ โดยแบ่งการจัดงานออกเป็นสองส่วน ได้แก่

  1. Digital Thailand Big Bang 2018 Roadshow ใน 4 จังหวัด (ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และระยอง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ และ
  2. Digital Thailand Big Bang 2018 ภายใต้แนวคิด “Thailand Big Data: โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานมหกรรมการแสดงนิทรรศการและการประชุมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่ 60,000 ตร.ม. สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานและรับรู้ข่าวสารของงานผ่านสื่อต่างๆ จำนวนมากกว่า 1 ล้านคน เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลของภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนจากนานาประเทศ สร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและศักยภาพของข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเดินหน้าประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://digitalthailandbigbang.com/ และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

20 กรกฎาคม 2561