Marca España ชี้แนะจุดขายและจุดแข็งของสเปน “Spain is as unique as diverse”

Marca España ชี้แนะจุดขายและจุดแข็งของสเปน “Spain is as unique as diverse”                                 

ภูมิภาคยุโรปได้รับการยอมรับว่าเป็นภูมิภาคที่มีความก้าวหน้าและได้รับการยอมรับว่ามีบรรยากาศที่เหมาะสมด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรม ที่ผ่านมา หลายประเทศในยุโรปได้มีนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุน และการส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับต่างประเทศ หลายประเทศจึงมีการการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศักยภาพของผ่านสื่อและการทำโฆษณา

Marca España ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของประเทศสเปนในด้านต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรม มรดก ภาษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การท่องเที่ยว แฟชั่น อาหาร และความเป็นปึกแผ่นของประเทศ เป็นนโยบายระดับชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตาม พรก. 998/2012 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดตั้งตำแหน่งกรรมาธิการระดับสูงของรัฐบาลสำหรับ Marca España ขึ้นมา

ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2561 กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสเปนได้นำเสนอวิดีโอ “Spain is as unique as diverse” (España, tan singular como plural) (https://youtu.be/weLd7G2yko0) ความยาวประมาณ 3 นาที จัดทำโดยโทรทัศน์สเปน TVE วิดีโอดังกล่าวเป็นชุดที่ต่อจากวิดีโอที่ได้จัดทำไว้เมื่อปี 2560 ในหัวข้อ Spain Everywhere, España en todo el mundo (https://youtu.be/VjGbnLgHxwI) 5 ภาษา ได้แก่ สเปน อังกฤษ จีน กาตาลัน และเยอรมัน

วิดีโอประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ดังกล่าวมีเว็บไซต์ Marca España (http://marcaespana.es/) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์คู่ขนานไปด้วย การนำเสนอดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวต่างชาติและชาวสเปนรู้จักศักยภาพของสเปนในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยผู้สนใจสามารถรับข่าวสารความก้าวหน้าของสเปนได้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว โดยในเว็บไซต์มีภาษาให้เลือกถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน อังกฤษ บาสก์ กาตาลัน และกาลิเซีย และนำเสนอจุดเด่นของประเทศในหลายหมวด ดังนี้

วัฒนธรรม: เสนอจุดเด่นหลายเรื่อง ได้แก่

 • ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดอันดับ 2 ของโลก
 • สเปนมีมรดกโลกมากเป็นอันดับ 3 ของโลก และมีพื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve) มากที่สุดในโลก
 • ศิลปะ สเปนมีชื่อเสียงทางศิลปะทั้งจิตรกรรม ดนตรี วรรณกรรม และการละคร

นวัตกรรม: Marca España เน้นศักยภาพสเปนในหลายด้าน ได้แก่

 • บทบาทของบริษัทสเปนในด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่ปรากฏอยู่ทั่วโลก อาทิ การสร้างเส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูง นครเมกกะ – เมดินา และโครงการขยายคลองปานามา
 • สาธารณสุขและการวิจัย สเปนเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก สเปนมีความก้าวหน้าด้านวิทยาการทางการแพทย์และรักษาโรคบางชนิด อาทิ มาลาเรีย เอดส์ และอัลไซเมอร์
 • วิทยาศาสตร์ ผลงานของนักวิจัยสเปนสาขาการวิจัยทางอวกาศ ดาราฟิสิกส์ ฟิสิกส์ควอนตัม ชีววิทยา บรรพชีวินวิทยา และสังคมศาสตร์ มีบทบาทสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์โลก
 • เทคโนโลยีใหม่ สเปนมีความล้ำสมัยด้าน ICT พลังงาน การธนาคาร การป้องกันประเทศและเทคโนโลยีการจัดการจราจรทางอากาศ
 • อุตสาหกรรมล้ำสมัย สเปนผลิตรถยนต์มากที่สุดอันดับ 2 ของยุโรปและอันดับ 8 ของโลก
  มีชื่อเสียงด้านอุตสากรรมการต่อเรือ industria naval สเปนเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลก ที่สามารถพัฒนาระบบการผลิตเครื่องบินทั้งกระบวนการได้ นอกจากนี้ สเปนยังติดอันดับ 7 ของโลกด้านการผลิตดาวเทียม
 • ความยั่งยืน สเปนเป็นผู้นำพลังงานหลายสาขา ร้อยละ 78 ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ความร้อนดำเนินการโดยบริษัทสเปน สเปนเป็นประเทศแรกในยุโรปและอันดับ 2 ของโลกที่มีการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ ระบบการจัดการขยะแบบครบวงจรของสเปนมีชื่อเสียงระดับโลก

ความสามารถพิเศษ/ความคิดสร้างสรรค์:

 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความคิดสร้างสรรค์ สเปนเต็มไปด้วยบุคคลากรที่มีความสามารถ นักออกแบบและบริษัทสเปนที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จและมีผลงานออกสู่สายตาชาวโลก นอกจากนี้ ตามข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตโสตทัศนแห่งสเปน (FAPAE) ซีรีส์ รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์สเปนได้รับความนิยมในต่างประเทศ และมีรายรับจากตลาดดังกล่าวมากกว่า 100 ล้านยูโร/ปี
 • สเปนมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมแฟชั่น บริษัทสเปนเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม บริษัทส่งออกสินค้าที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปยัง 5 ทวีปทั่วโลก
 • บริษัทสเปนเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ผู้ประกอบการสเปนรู้จักใช้ประโยชน์จากยุคดิจิทัลในการสร้างธุรกิจ ผู้ประกอบการ Start-ups ได้ลงทุนกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ และได้เปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจและการผลิตทั่วโลก
 • วงการกีฬาสเปนได้รับความสำเร็จและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแสดงถึงประสิทธิภาพและคุณสมบัติของนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่น พยายาม ความสามารถในการแข่งขัน รู้จักทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ ยังแสดงถึงจุดเด่นด้านการบริหารจัดการกีฬาและนักกีฬาสเปนอีกด้วย

นอกจากนั้น Marca España ยังเน้นแนวคิดที่ว่าประเทศสเปนมีความเหมาะสมไม่เฉพาะเพียงพักอาศัย แต่ยังมีความเหมาะสมในการเป็นจุดหมายปลายทางด้าน การทำงาน การศึกษาต่อ การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยส่งเสริม ได้แก่

 • สเปนเป็นประเทศที่มีอากาศดี ผู้คนเป็นมิตร ประเทศสวยงาม และมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้เลือกหลากหลาย
 • สเปนเปิดรับผู้คนทั่วโลกให้มาทำงานที่สเปน กรุงมาดริดและนครบาร์เซโลนาติดอันดับ top 10 เมือง น่าอยู่ที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติตามการสำรวจของ Expat Insider 2017
 • สำหรับชาวต่างชาติ สเปนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเพื่อศึกษาต่อ มาตรฐาน การศึกษาสเปนอยู่ในระดับสูง มีโรงเรียนธุรกิจที่มีชื่อเสียงของโลกหลายแห่งจัดตั้งอยู่ในสเปน
 • สเปนมีข้อเสนอเรื่องการลงทุนมากมาย สเปนเป็นประเทศอันดับ 8 ในองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติมากที่สุด มีเศรษฐกิจใหญ่ เป็นอันดับ 4 ของยุโรปโซนและอันดับ 14 ของโลก
 • สเปนมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกมากมาย สเปนมีรายรับจากการท่องเที่ยวมากที่สุดในยุโรปและ อันดับ 2 ของโลก และทำลายสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2560 กว่า 82 ล้านคนซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

เป้าหมายของ Marca España สำหรับปี 2563 คือต้องการสร้างภาพลักษณ์ของสเปนในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองประเทศหนึ่งของโลก เสนอมุมมองของสเปนทั้งในความเก่าแก่และความทันสมัย เป็นประเทศที่เป็นปึกแผ่น สามัคคี มีความหลากหลาย และพร้อมเปิดรับเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของโลก Marca España ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สถาบันกษัตริย์ หน่วยงานราชการสเปน สถานเอกอัครราชทูตสเปน สำนักกงสุลและหน่วยงานภาครัฐสเปนที่จัดตั้งในต่างประเทศ บริษัทเอกชน สื่อมวลชน ชาวสเปนที่อาศัยในต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่ร่วมแบ่งปันคุณค่าของโครงการนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด หวังว่า Marca España จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สนใจ ผู้ประกอบการไทยในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสเปน รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อดำเนินธุรกิจในสเปนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Marca España:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEsp/Paginas/inicio.aspx

6 กรกฎาคม 2561