โขนและการแสดงวัฒนธรรมในกรุงมาดริด

โขนและการแสดงวัฒนธรรมในกรุงมาดริด

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะนักแสดงมาจัดงานแสดงโขนและการแสดงทางวัฒนธรรมที่โรงละคร Circulo de Bellas Artes เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการแสดง

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด นางรัตติกุล จันทร์สุริยา
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นาย Fidel Sendagorta อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสเปน และคณะ พร้อมคณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากร

 การแสดงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีคุณูปการต่องานอนุรักษ์ และสืบทอดการแสดงโขน และศิลปวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 300 ปี  ของสนธิสัญญาทางไมตรี และการเดินเรือ ระหว่างไทยกับสเปนซึ่งลงนามในปี ค.ศ. 1718 ด้วย โดยนอกจากการแสดงโขนแล้ว ยังมีนิทรรศการเกี่ยวเนื่องกับการแสดงโขน อาทิ หน้ากากโขน การแต่งกาย วิธีการนุ่งผ้า และการแต่งหน้าผู้แสดง เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นสัมผัสได้ถึงความงดงามแห่งศิลปะการแสดงโขนด้วย

 

18 พฤษภาคม 2561