ไทยส่งเสริมสินค้าฮาลาลในงาน Alimentaria 2018

การประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนไทยกับสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศนำผู้ประกอบการไทยสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 8 บริษัทเข้าร่วมงาน Alimentaria 2018 ณ นครบาร์เซโลนา ระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2561

สินค้าที่ผู้ประกอบการไทยนำมาจัดแสดงในงาน Alimentaria 2018 มีความหลากหลาย ได้แก่ น้ำผลไม้ ผลไม้แปรรูป ข้าวหอมมะลิ อาหารเช้าสำเร็จรูป ในโอกาสเดียวกัน ผู้แทนไทย ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมบรรยายใน Halal Congress ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับฮาลาล และตลาดฮาลาลในสเปนอีกด้วย นอกจากนั้น คณะผู้แทนไทยได้พบหารือกับสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา (Instituto Halal de Córdoba) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าฮาลาลระหว่างไทยกับสเปนต่อไปในอนาคต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดและผู้ประกอบการไทย ณ คูหา Halal Thailand

การร่วมงานใน Alimentaria 2018 แสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยที่ต้องการขยายลู่ทางการค้าสินค้าฮาลาลในตลาดยุโรป ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าฮาลาลของโลกเนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรวมทั้งสินค้าฮาลาล นอกจากนี้ไทยยังได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านความปลอดภัยทางอาหารจากมาตรฐาน CODEX ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการรับรองคุณภาพฮาลาล

นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ซ้ายมือสุด) นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ที่สามจากซ้าย) และคณะ และนาย José Luis Bonet ประธานการจัดงาน Alimentaria (ที่สองจากซ้าย)

ปัจจุบัน ไทยส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศ OIC เป็นอันดับที่ 10 ของโลก และรัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้ไทยก้าวขึ้นสู่ 1 ใน 5 ของประเทศผู้ส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายใน Halal Congress

นอกจากสินค้าอาหารฮาลาลแล้ว ไทยพร้อมที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงฮาลาลอีกด้วย ซึ่ง Global Muslim Travel Index (GMTI) 2016 ได้จัดอันดับให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 2 ของประเทศนอก OIC (Organization of Islamic Cooperation) ที่น่าท่องเที่ยวและเป็นมิตรกับคนมุสลิมมากที่สุด

 

30 เมษายน 2561