การจัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ 1 ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน

 

พิธีเปิดงาน ASEAN University Fair 2018

การจัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ 1 ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน

เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงมาดริดร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมและการกีฬาสเปน และ Universidad Politecnica de Madrid (The Technical University of Madrid) จัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ 1 ที่คณะวิศวอุตสาหกรรมของ Universidad Politecnica de Madrid เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศอาเซียนกับสเปน ซึ่งจะนำสู่การจัดทำdouble degree programmes และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจาร์ยระหว่างกัน และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาสเปนได้พบและขอรับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอาเซียนเกี่ยวกับเงื่อนไข และกระบวนการในการสมัครเข้าศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนจำนวน 10 แห่ง รวมทั้ง มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมในงานดังกล่าว

โดยในวันแรก  มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "โอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับสเปน" และเปิดโอกาสให้ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของสเปน 9 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนประมาณ 100 คน  ประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 20 แห่งในสเปน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษาสเปน รวมทั้งมีนักศึกษาสเปนเข้าร่วมงาน ASEAN University Fair และร่วมชมนิทรรศการ 50 ปีอาเซียน จำนวนประมาณ 150 คน  ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเรื่อง "หนทางของไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแสดงถึงการพัฒนาประเทศที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมาใช้ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนได้นำอาหารของตนไปบริการในช่วง ASEAN Reception ด้วย ซึ่งไทยได้นำผัดไทย ข้าวผัดน้ำพริกเผาทะเล และข้าวเหนียวมูลไปร่วมในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว

The 1st ASEAN University Fair in Madrid, Spain

During 6-7 March 2018, ASEAN Committee in Madrid in collaboraton with Ministry of Education, Culture and Sport of Spain and the Universidad Politecnica de Madrid co-organized the 1st ASEAN University Fair in Madrid at the Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politecnica de Madrid, with the aims of promoting networking among representatives of universities of ASEAN and Spain in order to develop double degree programmes and exchange students as well as scholars, and of providing a unique platform for Spanish students to meet and gain information from universities in ASEAN on entry requirements and the application process. There were 10 well-known universities from ASEAN countries including 5 leading universities from Thailand such as Chulalongkorn University, Thammasat University, Suan Sunandha Rajabhat University, Pibulsongkram Rajabhat University and Ramkhamhaeng University participating in this event.

On the 1st day of the event, there was a seminar on "Opportunities to enhance educational linkage between ASEAN & Spain" and a forum for representatives from 9 leading universities to share their experience how to promote education linkage with ASEAN's universities. There were 100  participants in the seminar comprising representatives from 20 Spanish universities, representatives from public and private sector in Spain as well as Spanish students.  In addition, more than 150 Spanish students also participated in the ASEAN University Fair and Exhibition on the 50th Anniversary of ASEAN.  On this occasion, the Royal Thai Embassy in  Madrid presented the exhibition on "Thailand's Path toward Sustainable Development" in honor of  His Majesty King Bhumibol Adulyadej.  All participants were invited to experience ASEAN Reception after the seminar.  Pad Thai, Chilli Paste Fried Rice with Seafood and Sticky Rice with Coconut Milk were served by the Royal Thai Embassy.

14 มีนาคม 2561