บริษัทต่างชาติประเมินบรรยากาศทางธุรกิจในสเปนเชิงบวก 4 ปีซ้อน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ICEX-Invest in Spain, IESE International Center for Competitiveness และ Multinationals for the Spain brand ได้เผยแพร่ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจในสเปนปี 2560 (Barometer of the business climate in Spain. From the foreign investor’s perspective. Results 2017) ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในสเปน 785 บริษัทเกี่ยวกับ 4 ด้าน ได้แก่ การลงทุน การจ้างงาน ผลประกอบการและการส่งออก

ผลการสำรวจพบว่าบริษัทต่างชาติได้ประเมินบรรยากาศทางธุรกิจในสเปนเชิงบวกมาเป็นเวลา 4 ปีซ้อนนับตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดว่าเศรษฐกิจสเปนกำลังฟื้นตัว โดยในปีนี้สเปนได้ 2.92 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าคะแนนของปี 2559 โดยบริษัทต่างชาติให้ความสำคัญกับเรื่องทุนมนุษย์มากที่สุด ตามด้วยเรื่องขนาดของตลาด โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดแรงงาน ร้อยละ 95 ของบริษัทที่ได้รับการสำรวจ คาดว่าจะเพิ่มการลงทุนหรือคงการลงทุนในสเปนไว้ ร้อยละ 94 คาดว่าจะเพิ่มหรือคงการจ้างแรงงานไว้ ร้อยละ 91 คาดว่าจะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม และร้อยละ 70 เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจส่งออกไปยังประเทศที่สาม

จากสถิติของสำนักงานจดทะเบียนการลงทุน กระทรวงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการแข่งขันของสเปน พบว่าในปี 2559 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในสาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของสเปนมีมูลค่าราว 24,790 ล้านยูโร (ขยายตัวร้อยละ 2) นอกจากนี้ FDI ของสเปนเพิ่มสูงขึ้นมาเป็นปีที่ 4 โดยช่วง ไตรมาสแรกของปี 2560 FDI มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.4 หมื่นล้านยูโร (ขยายตัวร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559)

อ่านรายละเอียดเรื่องดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจในสเปน ได้ที่ Barometer of the business climate in Spain. Results 2017

 

แหล่งที่มาของข่าว Diplomat in Spain http://thediplomatinspain.com/en/foreign-companies-improve-evaluation-of-spain-for-the-fourth-year/

แหล่งที่มาของภาพ http://www.abc.es/economia/abci-empresas-extranjeras-mejoran-prevision-inversion-espana-201711151837_noticia.html

29 ธันวาคม 2560