ภาคเอกชนสเปนเสนอแผน shopping tourism คาดสร้างรายได้ 2 หมื่นล้านยูโร/ปี

ภาคเอกชนสเปนเสนอแผน shopping tourism คาดสร้างรายได้ 2 หมื่นล้านยูโร/ปี

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 The Shopping & Quality Tourism Institute ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเอกชนหลายราย อาทิ สายการบิน Iberia, ธนาคาร CaixaBank, ห้างสรรพสินค้า El Corte Inglés, Oracle Spain, Global Blue Spain, EY, กลุ่มบริษัทบริการสุขภาพ Grupo Quirón Salud, IdenCity, MasterCard, Visa, UnionPay และ Premier Tax Free ได้เสนอแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงช้อปปิ้งและเชิงคุณภาพปี 2561-2564 (Plan Estratégico para el Turismo de Compras y de Calidad en España: 2018-2020) โดยหวังเพิ่มจำนวนและรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวนอก EU

แผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการเสนอมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงช้อปปิ้งและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ของสเปน อาทิ การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านงบประมาณและการลงทุน การดำเนินงานในประเทศต้นทาง (โดยเฉพาะสหรัฐ ฯ เอเชีย ลาตินอเมริกา และประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย) การดำเนินนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การอำนวยความสะดวกในด้านการออกวีซ่านักท่องเที่ยว tax-free รวมทั้งนโยบายด้านภาษีที่เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้สเปนมียอดจำนวนนักท่องเที่ยวนอก EU 20 ล้านคนต่อปี และคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่ม 20,000 ล้านยูโรต่อปี รวมเป็น 37,000 ล้านยูโรต่อปี ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจสเปนและการสร้างงานในอนาคต

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบรายได้จากการท่องเที่ยวสเปนปี 2016 และรายได้การท่องเที่ยวช่วงปี 2018-2020 หลังจากการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงช้อปปิ้งและเชิงคุณภาพ

ปัจจุบัน กลุ่มนักท่องเที่ยวนอก EU มาเยือนสเปนกว่า 9 ล้านคนต่อปี หรือร้อยละ 12 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด สร้างรายได้แก่สเปนจำนวน 17,000 ล้านยูโรหรือร้อยละ 22 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด (77,625 ล้านยูโร)

นาย Javier Fernández Andrino ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศของห้างสรรพสินค้า El Corte Inglés กล่าวว่านักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเนื่องด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวและมูลค่าการจับจ่ายใช้สอย ตามด้วยนักท่องเที่ยวจากสหรัฐ ฯ ตะวันออกกลาง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัสเซีย และลาตินอเมริกา

 

ที่มาของข่าว
https://www.hosteltur.com/125195_presentan-plan-turismo-compras-captar-20000-m-al-ano.html
http://thediplomatinspain.com/en/strategic-plan-to-increase-revenue-from-tourism-by-20000-million/
ที่มาของภาพ Hosteltur.com

20 ธันวาคม 2560