สเปน: ผู้นำด้านการรถไฟระดับโลก

นาย Iñigo de la Serna รมว. โครงสร้างพื้นฐานสเปน บรรยายในงาน Empresas españolas,líderes mundiales en ferrocarriles de última generación

สเปน: ผู้นำด้านการรถไฟระดับโลก

ในงาน “สเปน: ผู้นำระดับโลกด้านการรถไฟยุคใหม่” (Empresas españolas,líderes mundiales en ferrocarriles de última generación) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นาย Iñigo de la Serna รมว. โครงสร้างพื้นฐานสเปน ได้กล่าวถึงบทบาทของบริษัทสเปนในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะรถไฟที่มีศักยภาพสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในยุโรปทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟใต้ดิน รถราง รวมทั้งรถไฟธรรมดา โดยสเปนเป็น 1 ใน 15 ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดในโลก บริษัทของสเปน 10 บริษัทติดอันดับ Top 100 ของรายชื่อบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่ของโลก และในกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 15 บริษัทที่ได้สัมปทานมากที่สุดในโลก มี 6 บริษัทเป็นของสเปน (ร้อยละ 40) นอกจากนี้ ร้อยละ 40 ของสัมปทานโครงการพัฒนาระบบขนส่งที่สำคัญของโลกเป็นของบริษัทสเปน

ในส่วนของกิจการรถไฟ สเปนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน บริษัทสเปนมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้รับสัมปทานให้เข้าไปดำเนินโครงการรถไฟใน 90 กว่าประเทศทั่วโลก ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟใต้ดิน และรถราง ในปี 2559 บริษัทสเปนได้เข้าร่วมการประมูลโครงการรวมมูลค่ากว่า 47,000 ล้านยูโร โดยจำนวน 8,700 ล้านยูโรเป็นส่วนของกิจการรถไฟ

รมว. โครงสร้างพื้นฐานกล่าวอีกด้วยว่า การส่งเสริมการค้า/ลงทุนของสเปนกับต่างประเทศเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวง ฯ และคาดว่าแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการค้า/ลงทุนด้าน การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานกับต่างประเทศ (Plan de Internacionalización de la Movilidad, el Transporte y las Infraestructuras) ที่จัดทำโดยกระทรวง ฯ โดยร่วมมือกับ INECO (บริษัทวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านระบบการขนส่ง) จะแล้วเสร็จภายในปีนี้

ที่มาของข่าว

- De la Serna destaca el liderazgo de las empresas ferroviarias españolas en el ámbito internacional

https://www.fomento.gob.es/MFOMBPrensa/Noticias/De-la-Serna-destaca-el-liderazgo-de-las-empresas/36b56b9e-b95e-4257-af51-062de38e6935

- De la Serna hopes internationalization plan to be ready this year: http://thediplomatinspain.com/en/minister-de-la-serna-hopes-internationalization-plan-to-be-ready-this-year/

 ที่มาของภาพ 

- De la Serna hopes internationalization plan to be ready this year: http://thediplomatinspain.com/en/minister-de-la-serna-hopes-internationalization-plan-to-be-ready-this-year/

27 พฤศจิกายน 2560