เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เยี่ยมชมบริษัท Indra

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และคณะได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Indra ที่เขต Alcobendas กรุงมาดริด ตามคำเชิญของบริษัทฯ โดยมีนาย Iñigo de Palacio España, Senior Vice-President นาย Luis Permy, Vice-President และนาย José Luis Gascó Travesedo, Business Development Executive Director เป็นผู้ให้การต้อนรับ

นาย Iñigo de Palacio España ได้นำเสนอภาพรวมของธุรกิจและการบริการสาขาต่าง ๆ ของบริษัท Indra ว่าบริษัท Indra เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1993 เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการทางเทคโนโลยีในหลายสาขา อาทิ  การป้องกันประเทศและความปลอดภัย การขนส่งและการจราจร พลังงานและอุตสาหกรรม โทรคมนาคมและการสื่อสาร การให้บริการด้านการเงิน การจัดการภาครัฐและสาธารณสุข (http://www.indracompany.com/en)  ตามสถิติปี ค.ศ. 2015  บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจกว่า 140 ประเทศทั่วโลก มีพนักงาน 38,000 คน และมีมูลค่ายอดขาย 2,850 ล้านยูโร โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนด้าน R&D ร้อยละ 6-8 ของยอดขาย บริษัทฯ มีแผนจะจัดตั้งสำนักงานตัวแทนที่กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาและขยายตลาดในประเทศไทยต่อไป  ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้บริษัท ฯ ทราบเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยกำลังส่งเสริม ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหลายประเภทที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่

  1. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยจะมีการขยายท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือน้ำลึกอู่ตะเภา การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์
  2. โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
  3. การปรับปรุงพัฒนาท่าอากาศยานในประเทศไทยให้ทันสมัย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต
  4. การพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีในการทำ e-commerce

นาย Iñigo de Palacio España แจ้งด้วยว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015  บริษัท Indra เป็นหนึ่งในสามบริษัทชั้นนำของสเปนที่ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม พลังงานและการท่องเที่ยวของสเปน ในการดำเนินนโยบาย Industria Conectada 4.0 หรือ Connected Industry 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมสเปน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจ “Minsait” ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการดูแลเรื่อง Digital Transformation สำหรับองค์กรและบริษัทต่าง ๆ[1]

ในการนี้ เอกอัครราชทูต ฯ ได้แนะนำให้บริษัทฯ ศึกษานโยบาย Thailand 4.0 พร้อมทั้งเชิญชวนให้บริษัทฯ พิจารณาเข้าไปลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีส่งรายละเอียดติดต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ฯ ต่อไป

[1] สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.minsait.com/en/whats-new/insights/connected-industry-40