งาน Conxemar 2017 หรือ International Frozen Seafood Exhibition ครั้งที่ 19

 

บรรยากาศหน้างานแสดงสินค้า Conxemar 2017

งาน Conxemar 2017 หรือ International Frozen Seafood Exhibition ครั้งที่ 19

งาน Conxemar หรือ International Frozen Seafood Exhibition เป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จัดโดยสมาคม Conxemar (สมาคมผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสเปน) งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ เมือง Vigo แคว้น Galicia ซึ่งเป็นแคว้นที่มีการทำประมงที่ใหญ่ที่สุดของสเปน

คูหาของกระทรวงเกษตร ประมง อาหารและสิ่งแวดล้อมของสเปน
การร่วมออกคูหาของประเทศต่าง ๆ
การร่วมออกคูหาของภาคเอกชน
สาธิตการปรุงอาหารและเชิญชวนชิมเมนูปลามังค์ฟิช

งาน Conxemar 2017 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 3 – 5 ตุลาคม 2560 เป็นงานครั้งที่ 19 ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 31,370 คนจาก 104 ประเทศทั่วโลก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติงานปี 2559) โดยส่วนใหญ่มาจากสเปน โปรตุเกส อิตาลีและฝรั่งเศส ภายในงานมีหน่วยงานและบริษัทเข้าร่วมออกงานกว่า 611 ราย จาก 40 ประเทศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมา) ส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคยุโรป (20 ประเทศ) ตามด้วยภูมิภาคลาตินอเมริกา (8 ประเทศ) แอฟริกา (5 ประเทศ) เอเชีย (5 ประเทศ) และอเมริกาเหนือ (2 ประเทศ) ในส่วนของภูมิภาคเอเชีย ประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ จีน (34 บริษัท) อินเดีย (1 บริษัท) อินโดนีเซีย (5 บริษัท) เวียดนาม (1 บริษัท) และมาเลเซีย (1 องค์กร)

สินค้าปลาแอนโชวี่
สินค้าอาหารทะเล                                                              
สินค้าปลาแซลมอน
ปลาทะเล

ผู้จัดงาน ฯ แจ้งว่า ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจออกคูหาเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากพื้นที่จัดงานของศูนย์แสดงสินค้า IFEVI ณ เมืองบีโกมีจำกัด (33,000 ตารางเมตร) ทำให้บริษัทที่สนใจออกคูหากว่า 100 รายไม่สามารถร่วมออกงานได้ และในเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลแคว้นกาลิเซียมีโครงการจะขยายพื้นที่เพิ่มอีกจำนวน 5,000 ตร.ม. เพื่อรองรับความต้องการ และเพิ่มศักยภาพของงาน Conxemar สำหรับปีถัดไป

คููหาของประเทศอินโดนีเซีย
คูหาของประเทศจีน

โอกาสของนักธุรกิจไทย

– ปัจจุบัน ชาวสเปนบริโภคสัตว์น้ำมากที่สุดต่อคนต่อปี เป็นลำดับ 2 รองจากญี่ปุ่น และอันดับ 1 ในยุโรป โดยการบริโภคสัตว์น้ำของชาวสเปนแบ่งเป็นปลาสดและปลาแช่เยือกแข็ง (ร้อยละ 56) อาหารทะเล หอยและปู (ร้อยละ 26) และอาหารกระป๋อง (ร้อยละ 18) ดังนั้น โอกาสสำหรับสินค้าประมงแช่เยือกแข็งของไทยในตลาดสเปนยังคงมีอีกมาก ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะเจาะตลาดสินค้าประมงแช่เยือกแข็งและอาหารกระป๋องในยุโรป ลาตินอเมริกาและแอฟริกา ควรจะพิจารณาร่วมงาน/ออกคูหาภายในงาน Conxemar โดยสามารถนำเสนอสินค้าผ่านการสาธิตปรุงอาหารและเชิญให้ผู้ร่วมงานลิ้มลองรสชาติสินค้าได้

– นอกจากประเด็นสินค้าประมงแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังสามารถใช้โอกาสจากงานเพื่อเจาะตลาดและนำเสนอสินค้าอื่น ๆ อาทิ อุปกรณ์ทำความเย็น เครื่องมือและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์น้ำ เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การบริการที่เกี่ยวข้องกับกับสินค้าประมง เครื่องปรุงอาหาร รวมทั้งสินค้าแช่เยือกแข็งประเภทอื่น อาทิ ไอศกรีม ขนมหวาน ผัก และเนื้อสัตว์

อนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลการจัดงาน Conxemar 2018 ได้ที่ http://conxemar.com/en

ป้ายส่งเสริมสินค้าประมงของแคว้นกาลิเซีย

ความสำคัญของเมืองบีโก แคว้นกาลิเซีย

บีโกเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน ซึ่งเป็นแคว้นที่มีการทำการประมงที่สำคัญที่สุดของสเปน และอันดับ 1 ของยุโรป มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการค้าสินค้าประมงกว่า 200 บริษัท สร้างรายได้กว่า 6,097 ล้านยูโร และสร้างงาน 13,227 ตำแหน่ง (แคว้นที่มีความสำคัญด้านประมงรองลงมา ได้แก่ แคว้นคาตาโลเนีย อันดาลูเซีย) นอกจากนี้  ยังเป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่สำคัญ ได้แก่ งาน Conxemar ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี  งาน World Fishing Exhibition และงาน International Congress on Climate Change and Fisheries ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยสมาคม Conxemar ร่วมกับองค์การ FAO นอกจากนี้ บีโกยังมีท่าเรือ Puerto de Vigo ซึ่งเป็นท่าเรือประมงที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของยุโรป มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

อุปกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สินค้าบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.conxemar.com/es/conxemar-2017-clausura-su-xix-edicion-con-31370-visitantes-de-104-paises-de-todo-el-mundo
  • http://europa-azul.es/conxemar-supera-numero-visitantes-lograr-mas-31-370/
  • http://www.eleconomista.es/distribucion/noticias/8143607/02/17/El-consumo-de-pescado-sigue-descendiendo-en-Espana-en-los-ultimos-anos.html
  • นิตยสาร Conxemar ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2017
  • https://vigopesqueiro.com/?lang=es
  • หนังสือพิมพ์ Foro Internacional. Publicación de transporte, logística y comercio exterior. Octubre 2017 – Nº 96

27 ตุลาคม 2560

แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด 26 มกราคม 2561