มูลนิธิวิจัยอาหาร Alícia Foundation เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อฝึกงานด้านนวัตกรรมอาหาร

 

มูลนิธิวิจัยอาหาร Alícia Foundation เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อฝึกงานด้านนวัตกรรมอาหาร

มูลนิธิ Alícia Foundation เป็นสถาบันวิจัยอาหารชั้นนำของสเปนซึ่งเน้นการวิจัยอาหาร future food สำหรับกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม และ novel food ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตั้งอยู่ที่เมือง Sant Fruitós de Bages ทางตอนเหนือของนครบาร์เซโลนา เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อฝึกงานด้านนวัตกรรมอาหาร จำนวน 18 คนต่อปี (ช่วงละ 6-8 คน) โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกงาน/ทำวิจัยด้านอาหารภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิทยาศาสตร์ พ่อครัว และผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิฯ

กำหนดการรับสมัคร

  1. ช่วงที่ 1: วันที่ 3 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำหรับนักศึกษาที่จะฝึกงานระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 23 มีนาคม 2561
  2. ช่วงที่ 2: วันที่ 8 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนักศึกษาที่จะฝึกงานระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 27 กรกฎาคม 2561
  3. ช่วงที่ 3: วันที่ 4 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 ประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำหรับนักศึกษาที่จะฝึกงานระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 20 ธันวาคม 2561

คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ

เงื่อนไขการฝึกงาน

  • ระยะเวลาการฝึกงาน 4 เดือน วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.
  • นักศึกษาฝึกงานสามารถใช้สถานที่ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่จำเป็นของมูลนิธิ ฯ
  • มูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าที่พักตลอดการฝึกงาน และค่าอาหารกลางวัน (จันทร์-ศุกร์) ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน
  • นักศึกษาฝึกงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากมูลนิธิ ฯ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.alicia.cat/en/alicia/scholarship หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่อีเมล์ scholarship@alicia.cat

อ่านเพิ่มเติม ไทยหาช่องทางพัฒนาอาหารใหม่และอาหารเฉพาะกลุ่มกับ Alícia Foundation

27 ตุลาคม 2560