FRUIT ATTRACTION 2016

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “FRUIT ATTRACTION 2016: International Trade Show for the Fruit and Vegetable Industry” ครั้งที่ 8 ณ  IFEMA – FERIA DE MADRID  กรุงมาดริด โดย Ms. Isabel García Tejerina รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร การส่งออกของสเปนและระดับโลก มีบริษัทมาตั้งบูธแสดงสินค้าและบริการถึง 1,200 บริษัทจาก 30 กว่าประเทศ เป็นจุดนัดพบของนักธุรกิจและผู้ประกอบการกว่า 55,000 คนจาก 100 ประเทศทั่วโลก จากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ทั้งการนำเข้าและส่งออก ผู้ค้าปลีก ผู้ค่าส่ง โรงแรมและร้านอาหาร อุตสาหกรรมด้านอาหาร การขนส่งโลจิสติกส์

       

ในงานดังกล่าวได้แบ่งการนำเสนอเป็น 2 ประเภทหลักด้วยกัน ได้แก่ 1) การตั้งคูหาสินค้าเกษตรและอาหารจากแคว้นต่าง ๆ ของสเปน เช่น  ผักผลไม้ ถั่ว ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผักและผลไม้แปรรูป ไม้ดอกไม้ประดับ และมีการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองชิมผลิตภัณฑ์  และ 2) อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช การขนส่งและโลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตการปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์เกษตรอีกด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สนทนากับผู้ประกอบการสเปนที่มาร่วมงาน รวมทั้งผู้บริหารบริษัท Genuine Coconut ที่นำเข้ามะพร้าวจากประเทศไทยโดยนำมาปรับเปลี่ยนโฉมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและดื่มได้ง่ายอีกด้วย

      

งาน FRUIT ATTRACTION จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 2009 และจัดขึ้นทุกปี มีกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เพิ่มขึ้น จำนวนพื้นที่ในการจัดแสดง จำนวนนักธุรกิจและผู้ประกอบการ[1] สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าชมงานหรือตั้งคูหาแสดงสินค้าในงานซึ่งจะจัดครั้งต่อไประหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 สามารถเข้าชมเวบไซต์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ifema.es/fruitattraction_06/

[1] ที่มาของข้อมูล http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_102959.pdf