บริษัท Coco Wilson เข้าพบเอกอัครราชทูต

บริษัท Coco Wilson เข้าพบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นาย Alfonso López-Rodó และนาย Fran Gómez Buiza ผู้ประกอบการบริษัท Coco Wilson ได้เข้าพบนางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เพื่อแนะนำบริษัทฯ โดยแจ้งว่า บริษัทฯ ได้นำเข้ามะพร้าวน้ำหอมจากจังหวัดราชบุรีมายังนครบาร์เซโลนาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่ายในสเปน และส่งออกไปยังหลายประเทศ ได้แก่ โปรตุเกส โมนาโก ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังได้สั่งสินค้าโดยตรงจากกรุงเทพฯ ไปเนเธอร์แลนด์ ผ่านท่าเรือรอตเตอร์ดัม  โดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะรับสินค้าทุก 20 วัน เพื่อคงความสดของสินค้าและส่งจำหน่ายให้ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกทุก  30 วัน บริษัทฯ มีสำนักงานอยู่ที่บาร์เซโลนาและมีคลังสินค้าที่บาร์เซโลนาและกรุงมาดริด

จุดเด่นของมะพร้าวน้ำหอม Coco Wilson คือ ความสด อร่อย และรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ กลุ่มลูกค้าหลักคือร้านอาหารและโรงแรม บริษัทมีแผนที่จะทำการตลาดกับซุปเปอร์มาร์เกตทั่วไปเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดจำหน่ายอุปกรณ์เจาะและค้อนทุบมะพร้าว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานเนื้อและน้ำมะพร้าวได้อย่างสะดวก ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าตามงานออกร้านแสดงสินค้าต่าง ๆ และทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Twitter และทางเวบไซต์ของบริษัทเอง (http://www.cocowilson.com/) เพื่อให้มะพร้าวน้ำหอม Coco Wilson เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ สนใจหาบริษัทคู่ค้าที่ประเทศไทยเพื่อเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ จึงขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ส่งสินค้ามะพร้าวน้ำหอมในประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องการทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งรายชื่อร้านอาหารไทยในสเปนให้แก่บริษัทฯ เพื่อช่วยขยายช่องทางการตลาดของสินค้าไทย นอกจากนี้ หากมีการจัดงานแสดงสินค้าไทยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดหรือเข้าร่วม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเชิญให้บริษัทฯ นำสินค้ามาประชาสัมพันธ์ด้วย