การจัดการสาธิตทำอาหารไทยที่แคว้น Asturias ของสเปน

 

การจัดการสาธิตทำอาหารไทยที่แคว้น Asturias ของสเปน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้นำพ่อครัวจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ไปจัดการสาธิตการทำอาหารไทยที่ศูนย์อบรมธุรกิจด้านการโรงแรม (Centro Integral de Formacion de Empresas Hosteleras) เมือง Oviedo และโรงเรียนสอนอาหาร UMAMI ที่เมือง Gijon ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้น Asturias ทางตอนเหนือของสเปน มีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยได้ลองทานอาหารไทยที่นำมาสาธิตด้วย

16 ตุลาคม 2560