ไทยหาช่องทางพัฒนาอาหารใหม่และอาหารเฉพาะกลุ่มกับ Alícia Foundation

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นาย Toni Massanés Sánchez, Director of Alícia Foundation ทีมงานจากสถาบัน Alícia Foundation และคณะ

ไทยหาช่องทางพัฒนาอาหารใหม่และอาหารเฉพาะกลุ่มกับ Alícia Foundation

            เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และคณะ ได้เยี่ยมชมสถาบัน Alícia Foundation ณ เมือง Sant Fruitós de Bages นครบาร์เซโลนา และพบหารือกับนาย Toni Massanés Sánchez, Director of Alícia Foundation และ นาง Eva Garcia, Management and Coordination เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน Alícia Foundation รวมทั้งพิจารณาลู่ทางความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับสถาบัน ฯ ตามข้อเสนอของสถาบันวิจัยอาหารของไทย (National Food Institute) ที่ต้องการพัฒนาอาหารใหม่ อาหารเฉพาะกลุ่ม และจัดตั้งหลักสูตรสอนทำอาหารในอนาคต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดและคณะ ปรึกษาหารือด้านความร่วมมือระหว่างไทยและสเปนกับ นาย Toni Massanés Sánchez, Director of Alícia Foundation และ นาง Eva Garcia, Management and Coordination

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และคณะ ชมโครงการวิจัยของสถาบัน Alícia Foundation

บรรยากาศภายในสถาบัน Alícia Foundation

บรรยากาศภายนอกอาคารสถาบัน Alícia Foundation

 

27 กันยายน 2560