กรุงมาดริดติดอันดับ 3 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ

กรุงมาดริดติดอันดับ 3 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016  นิตยสาร Diplomat in Spain[1]  ได้ลงข่าวเรื่อง “กรุงมาดริดติดอันดับ 3 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ” (La ciudad de Madrid, en el top 3 mundial de calidad de vida para expatriados) โดยได้นำเสนอผลการสำรวจของ Expat Insider ประจำปี ค.ศ. 2016 ดังนี้

  1. ข้อมูลแบบสำรวจ Expat Insider 2016 เป็นการสำรวจความคิดเห็นของชาวต่างชาติมากกว่า 14,000 คน ในการจัดอันดับ 35 เมืองของโลก โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ คุณภาพชีวิตของชาวต่างชาติ สถานะทางการเงิน การทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งความสามารถในการตั้งถิ่นฐาน
  2. ผลการสำรวจในภาพรวม Expat Insider 2016 จัดอันดับให้กรุงมาดริดติดอันดับ 3 สุดยอดเมืองระดับโลกด้านคุณภาพชีวิตสำหรับชาวต่างชาติ รองจากเมืองเมลเบิร์น (ออสเตรเลีย) และเมืองฮิวส์ตัน (สหรัฐอเมริกา) ในขณะที่นครบาร์เซโลนาติดอันดับที่ 11 อย่างไรก็ดี สเปนได้รับการประเมินในทางลบในแง่ของภาพรวมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากชาวต่างชาติในกรุงมาดริดหรือนครบาร์เซโลนาส่วนน้อยเท่านั้น (1 ใน 3) ที่ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในเชิงบวก
  1. ผลการประเมินกรุงมาดริด
  • ด้านบวก ติดอันดับ 3 ในแง่ของวัฒนธรรมการต้อนรับแขกและความง่ายในการหาเพื่อนใหม่ โดยร้อยละ 72 ของชาวต่างชาติเห็นว่ากรุงมาดริดมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลก  ร้อยละ 77 เห็นว่ากรุงมาดริดให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ในขณะที่ร้อยละ 71 เห็นว่าการหาเพื่อนใหม่ค่อนข้างทำได้ง่าย
  • ด้านลบ ติดอันดับ 29 ในด้านการทำงานในต่างประเทศ และอันดับ 32 ในด้านความมั่นคงในการทำงาน
  1. ผลการประเมินนครบาร์เซโลนา
  • ด้านบวก ติดอันดับ 1 ด้านความสุขส่วนตัว เนื่องจากร้อยละ 95 ของชาวต่างชาติชอบสภาพอากาศอบอุ่นและมีแสงแดดของนครบาร์เซโลนา ในขณะที่ร้อยละ 69 ชอบสภาพอากาศแบบชายฝั่งเมดิเตอเรเนียน  นอกจากนี้ ยังติดอันดับ 4 ในด้านวัฒนธรรมการต้อนรับแขก
  • ด้านลบ ติดอันดับ 32 ในด้านการทำงานในต่างประเทศ และอันดับ 33 ในด้านความมั่นคงในการทำงาน

[1] ข่าวภาษาสเปน http://thediplomatinspain.com/la-ciudad-de-madrid-en-el-top-3-mundial-de-calidad-de-vida-para-expatriados/

ข่าวภาษาอังกฤษ http://thediplomatinspain.com/en/madrid-among-worlds-top-3-cities-regarding-quality-of-life-for-expatriates/

 

ที่มาของภาพ http://marcaespana.es/en/news/marca-espa%C3%B1a/madrid-town-hall-and-marca-espa%C3%B1a-introduce-spain-today