สเปนประเทศผู้ส่งออกไวน์อันดับที่ 2 ของโลก

สเปนประเทศผู้ส่งออกไวน์อันดับที่ 2 ของโลก

         เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2017 นิตยสาร Diplomat in Spain ได้นำเสนอข่าวเรื่อง สเปน ส่งออกไวน์ไปยัง 189 ประเทศในปี 2016 ติดอันดับ 2 ของโลกรองจากฝรั่งเศส (España exportó sus vinos a 189 países en 2016, sólo por detrás de Francia) โดยได้นำเสนอข้อมูลจากศูนย์สังเกตการณ์ตลาดไวน์สเปน (OeMV) เรื่องการจัดอันดับผู้ส่งออกไวน์ในปี ค.ศ. 2016 สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

  1. ประเทศที่มีตลาดส่งออกไวน์มากที่สุดในโลก: อันดับ 1 ฝรั่งเศส ส่งออกไปยัง 198 ประเทศ อันดับ 2 สเปน 189 ประเทศ และ อันดับ 3 อิตาลี 180 ประเทศ
  2. ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกไวน์มากที่สุดในโลก: อันดับ 1 ฝรั่งเศส ส่งออกไวน์มูลค่า 8,181 ล้านยูโร (ประมาณ 305,150 ล้านบาท) อันดับ 2 อิตาลี มูลค่า 5,521 ล้านยูโร (ประมาณ 205,900 ล้านบาท) และอันดับ 3 สเปน มูลค่า 2,633 ล้านยูโร (ประมาณ 98,200 ล้านบาท)
  3. อุตสาหกรรมการส่งออกไวน์สเปน:
  • สเปนติดอันดับ 2 ด้านจำนวนตลาดส่งออกไวน์ (189 ประเทศ) และอันดับ 3 ด้านมูลค่าการส่งออก (2,633 ล้านยูโร)
  • 11 ประเทศที่สเปนไม่ส่งออกไวน์ อาทิ อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน กรีนแลนด์ สวาซิแลนด์ จิบูติ บอตสวานา มาลาวี ปาปัวนิวกินี เนื่องจากระดับการบริโภคสินค้าที่มีไม่มาก กอปรกับการขนส่งที่ยากลำบาก
  • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ และตองกา เป็นสองประเทศที่สเปนส่งออกไวน์ โดยไม่มีฝรั่งเศสและอิตาลีเป็นคู่แข่ง

ที่มาของข่าวและภาพ http://globthailand.com/spain_0001/