สภาวะเศรษฐกิจสเปนครึ่งปี 2560

             

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 เศรษฐกิจสเปนเติบโตร้อยละ 3.1 ยังคงเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งในยูโรโซน โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจของสเปนเติบโต ได้แก่ การบริโภคภายใน การส่งออกและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสเปนในปี 2560 ประมาณ 83 ล้านคน ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2560 มีนักท่องเที่ยวกว่า 36.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6

เมื่อปี 2559 สเปนเป็นประเทศในยุโรปที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศสูงสุดมีมูลค่ารวม 53.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่าฝรั่งเศส เยอรมันนี สหราชอาณาจักรและอิตาลี) นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับต้นของสหภาพยุโรปเมื่อปี 2559 การลงทุนต่างชาติในสเปนมีมูลค่า 19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเด็นท้าทายต่อเศรษฐกิจของสเปน แม้ว่าเศรษฐกิจสเปนมีแนวโน้มที่จะขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราที่ลดลงเป็นร้อยละ 2.6 ในปี 2561 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสเปนได้แก่

  1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในจีนและสหรัฐฯ รวมทั้งผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นและผลกระทบจากการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) การลงทุนของสหราชอาณาจักรในสเปนคิดเป็นร้อยละ11 ของการลงทุนต่างชาติในขณะที่การลงทุนของสเปนในสหราชอาณาจักรคิดเป็นร้อยละ 17 ของการลงทุนของสเปนในต่างประเทศ
  2. อัตราการว่างงานที่ยังสูงเป็นอันดับต้นของยุโรป (อันดับ2 รองจากกรีซ) อัตราการว่างงานในช่วงไตรมาสแรกของปี2560 อยู่ที่ร้อยละ 8 และในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ2ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2551 ปัจจุบันสเปนมีคนว่างงานประมาณ 3.9 ล้านคน รัฐบาลคาดว่า อัตราการว่างงานจะลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 17.3 ในปี 2560 และร้อยละ 15.4 ในปี 2561
  3. ปี 2559 หนี้สาธารณะของสเปนสูงมากที่ร้อยละ0 ของ GDP ซึ่งสูงกว่าอัตราที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ของ GDP ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 สเปนมีหนี้สาธารณะสูงถึงร้อยละ6 เท่ากับมูลค่า 1.12 พันล้านยูโร ทั้งนี้สเปนยังมีหนี้สาธารณะน้อยกว่าอิตาลี ฝรั่งเศสและเยอรมนี
  4. ในปี 2559 การขาดดุลงบประมาณยังอยู่ในระดับสูงร้อยละ6 ของGDP ซึ่งสูงกว่าอัตราที่สภาพยุโรปกำหนดไว้ (ไม่เกินร้อยละ 3.1) และคาดว่า จะลดลงเหลือร้อยละ 3.1 ในปี2560 ซึ่งเป็นเป้าหมายของแผนงบประมาณปี 2560 ของรัฐบาลสเปนที่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาที่รัฐบาลสเปนพยายามเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการว่างงานของกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 16-24 ปีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 38 ของกลุ่มผู้ว่างงาน ทั้งนี้ การจ้างงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวโดยมีสถิติว่าคนงานที่ลงนามสัญญาจ้างงานมากกว่า 10 ครั้งต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 150,000 คน เมื่อปี 2555 เป็น 270,000 คนในปี 2559

ในด้านการค้ากับต่างประเทศสเปนยังสานต่อนโยบายเศรษฐกิจเดิมที่มุ่งเน้นส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศคู่ค้าเดิมในยุโรป ลาตินอเมริกา และสหรัฐฯ อาทิ โครงการขุดคลองปานามา โครงการสร้างรถไฟใต้ดินในกรุงลิมา โครงการสร้างโรงพยาบาลในเมืองมอนทรีออล โครงการสร้างโทลเวย์ในสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ภาคเอกชนสเปนขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะแอฟริกา เช่น โครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองเมกกะกับเมดินา โครงการสร้างรถไฟใต้ดินในซาอุดิอาระเบีย โครงการสร้างโรงพยาบาลในกรุงโดฮา ในเอเชียภาคเอกชนสเปนได้เริ่มเข้าไปลงทุนบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง พลังงานและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้าแฟชั่นและการบริการ นอกจากนี้รัฐบาลสเปนอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของสเปนกับต่างประเทศสำหรับ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการขยายความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้น

 

ที่มาของข่าวและภาพ http://globthailand.com/spain_0010/

18 กันยายน 2560