เชิญร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2017

งาน Thailand Halal Assembly 2017 (THA) Halal Wisdom: Convergence of Science, Technology, and Islamic Arts จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทคบางนา โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายในงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. การประชุมวิชาการ อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล หรือ HASIB (Halal, Science, Industry and Business International Conference)
  2. การแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ หรือ Thailand International Halal Expo (TIHEX) เป็นงานแสดงสินค้าฮาลาลาที่ใหญ่ที่สุดของไทย และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลจากต่างประเทศ

งาน Thailand Halal Assembly 2016 มีการตั้งคูหากว่า 300 คูหา มีการจัดเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งงานประชุมวิชาการหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandhalalassembly.com/ และ https://www.facebook.com/ThailandHalalAssembly/

ที่มาของภาพ http://www.thailandhalalassembly.com/

15 กันยายน 2560