เกี่ยวกับสเปน

เกาะติดข่าว

สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของไทย ซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไทยได้รับสถานะใบเหลืองเมื่อปี ๒๕๕๘ จนประสบความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยทั้งระบบเทียบเท่ามาตรฐานสากลในปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม

โอกาสเครื่องสำอางฮาลาลไทยในสเปน

ปัจจุบัน สินค้าและบริการฮาลาลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพขยายตัวได้อีกมากเนื่องด้วย 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1) การเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมโลก  2) กลุ่มประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม (OIC) เป็นผู้นำการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก  และ 3) การเพิ่มจำนวนของชนชั้นกลางมุสลิมจากทั่วโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยบวกสำหรับการขยายตลาดสินค้าและบริการฮาลาลของไทย อ่านเพิ่มเติม

สาระน่ารู้                                        ทั้งหมด

ท่าเรือบกในสเปน ตัวอย่างความสำเร็จสำหรับการพัฒนาท่าเรือบกของประเทศไทย

หลายท่านอาจสงสัยกับคำว่า ท่าเรือบก ซึ่งแปลมาจากคำว่า Dry Port ท่าเรือบก หมายถึง บริเวณพื้นที่ตอนในของประเทศที่มีการดำเนินการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า ขึ้น-ลงเรือ) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบตู้สินค้า และมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยมีการขนส่งทางรางเป็นหลัก อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมที่น่าสนใจ                                   ทั้งหมด

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Exploring Halal Tourism:  18 ธันวาคม 2561 

กำหนดการสัมมนา Exploring Halal Tourism จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) และสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา สเปน วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.45 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 โรงแรมอัล มีรอซ  กรุงเทพ ฯ อ่านเพิ่มเติม 

โอกาสใหม่เพื่อการเติบการเติบโตของธุรกิจไทยในสเปน

~ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

CONNECT WITH US